بورس۲۴
1403/01/28
14:43
صف های فروش دوباره زیاد شدند

پس از یک روز پرتقاضا، امروز فشار عرضه ها در بازار زیاد شد و ۷۱ درصد از نمادها با لباس سرخ معاملات خود را خاتمه دادند. پس از اتمام بازار ۸۳ صف خرید و ۲۷۰ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.

بورس۲۴ : پس از یک روز پرتقاضا، امروز فشار عرضه ها در بازار زیاد شد و ۷۱ درصد از نمادها با لباس سرخ معاملات خود را خاتمه دادند. پس از اتمام بازار ۸۳ صف خرید و ۲۷۰ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.


سهم حقیقی ها در حالی از کل فروش ها به ۸۶ درصد رسید که در بخش خرید سهم ۶۸ درصدی داشتند.


خالص ارزش معاملات خرد به ۲,۷۴۰ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با دیروز افزایش ۱۴ درصدی را تجربه کرد. عمده ترین معاملات در گروه های فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی رقم خورد.


حقیقی ها که دیروز ۱۲۰ میلیارد تومان سرمایه وارد بازار کرده بودند طی روز جاری نسبت به خروج ۵۷۵ میلیارد تومان از بازار اقدام کردند.


بیشترین خروج پول خرد را نمادهای خودرو، وبانک، فولاد، شستا، ملت، وبملت، وتجارت، خساپا و شپنا متحمل شدند که از عمده ترین حمایت سهامداران عمده برخوردار بودند.


برخی از نمادها ورود نقدینگی حقیقی را تجربه کردند که در صدر آن ها اسیاتک، وارس، فملی، وملی، دکوثر، همراه، جم پیلن، غبشهر، کاما و شفارا قرار گرفتند.


با در نظر گرفتن صندوق های سهامی قابل معامله ارزش معاملات خرد به ۳,۷ همت رسید و حجم پول خردی که از بازار خارج شد برابر با ۷۰۰ میلیارد تومان بود. در صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله هم ۱۷۹ میلیارد تومان خروج پول خرد صورت گرفت.


شاخص کل با عقب نشینی حدود ۵ هزار واحدی به سطح ۲ میلیون و ۲۰۱ هزار واحد رسید. شستا، فارس، وبملت، وامید و شبندر بیشترین اثر منفی و فملی و فولاد عمده تررین تاثیرات مثبت را بر آن گذاشتند.


شاخص هموزن نیز حدود ۳ هزار واحد افت داشت. شاخص فرابورس هم با کاهش ارتفاع ۱۰۵ واحدی مواجه شد.


امروز در مجموع ۱۱ بلوک بر روی ۱۰ نماد با ۱,۰۲۹ میلیون سهم حجم و به ارزش ۳۱۸,۸ میلیارد تومان انجام شد که بزرگترین بلوک روز جاری #وبملت۲ با ۷۴۴,۱ میلیون سهم به ارزش ۱۷۸ میلیارد تومان بود.


وضعیت بازار در فروردین ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۵فروردین

۳,۵۰۰

۲۹۰

۲,۲۳۶,۳۴۸

۷۵۸,۱۰۶

۶فروردین

۴,۶۰۰

۸۳

۲,۲۵۳,۶۰۴

۷۶۷,۰۶۸

۷فروردین

۴,۰۰۰

-۶۲

۲,۲۴۹,۴۱۶

۷۶۷,۶۳۹

۸فروردین

۴,۰۲۰

۱۸۳

۲,۲۶۱,۳۹۸

۷۷۰,۴۵۸

۱۱فروردین

۳,۶۰۰

-۳۴

۲,۲۶۱,۱۷۲

۷۷۰,۲۱۱

۱۴فروردین

۴,۱۸۰

-۵۵۵

۲,۲۴۵,۴۴۵

۷۵۹,۸۲۷

۱۵فروردین

۳,۳۸۰

-۲۸۴

۲,۲۵۰,۹۰۶

۷۵۹,۶۹۶

۱۸فروردین

۵,۳۹۰

-۱,۱۰۰

۲,۲۳۰,۹۹۶

۷۴۳,۴۰۵

۱۹فروردین

۳,۸۲۰

-۲۱۵

۲,۲۳۴,۹۸۹

۷۴۱,۱۶۱

۲۰فروردین

۳,۰۸۰

۴

۲,۲۵۴,۸۵۲

۷۴۹,۵۷۱

۲۱فروردین

۳,۷۶۰

-۳۷۸

۲,۲۶۱,۸۹۹

۷۵۱,۳۱۷

۲۵فروردین

۴,۸۰۰

-۱,۷۹۰

۲,۲۰۷,۹۷۹

۷۲۶,۲۱۸

۲۶فروردین

۱,۳۰۰

-۵۷۲

۲,۱۹۶,۷۸۱

۷۲۳,۵۴۳

۲۷فروردین

۲,۴۰۰

۱۲۰

۲,۲۰۶,۹۰۷

۷۲۶,۰۰۰

۲۸فروردین

۲,۷۴۰

-۵۷۵

۲,۲۰۱,۹۰۸

۷۲۳,۱۶۶

مجموع

۵۴,۵۷۰

-۴,۸۸۵

۰.۳٪

-۲.۶٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

بترانس

۷۸.۶

۱۵.۰

۱

۰.۲۱

۲

ثشرق

۰.۷

۲.۲

۱

۰.۶۷

۳

کرمان

۱۹۵.۷

۲۱.۶

۱

۰

۴

همراه

۳۲.۰

۱۳.۳

۱

۰.۹۷

۵

وزمین

۰.۲

۰.۱

۱

۱

۶

معیار

۲.۹

۱.۲

۱

۰.۳۵

۷

فولاد

۲۱۶.۴

۱۰۸.۷

۱

۰.۴

۸

والماس

۱۳.۱

۳.۷

۱

۱

۹

جم پیلن

۰.۳

۴.۷

۱

۰.۴۶

۱۰

سلار

۴.۶

۱.۴

۰.۹۹

۰.۹۹

۱۱

غبشهر

۳۷.۹

۷.۴

۰.۹۹

۰.۹۴

۱۲

تنوین

۱۱.۵

۲.۱

۰.۹۹

۰.۷۲

۱۳

برکت

۱۵.۸

۸.۰

۰.۹۹

۰.۴

۱۴

داوه

۴.۵

۴.۵

۰.۹۹

۰.۳

۱۵

وصنعت

۱۱.۲

۱.۶

۰.۹۹

۰.۹۹

۱۶

کرازی

۲۷.۹

۳.۴

۰.۹۹

۰.۰۸

۱۷

بوعلی

۳.۶

۲۴.۹

۰.۹۹

۰.۱۷

۱۸

فملی

۱۰۹.۷

۷۷.۶

۰.۹۹

۰.۵۷

۱۹

وسپه

۱۸.۲

۷.۸

۰.۹۹

۰.۹۵

۲۰

تپمپی

۰.۹

۱.۰

۰.۹۹

۰.۰۹

۲۱

غاذر

۰.۷

۱.۱

۰.۹۹

۰.۷۳

۲۲

وایرا

۲.۱

۰.۹

۰.۹۹

۰.۴۳

۲۳

ساذری

۰.۶

۰.۷

۰.۹۹

۰.۳۶

۲۴

وارس

۱۷.۱

۳۴.۸

۰.۹۸

۰

۲۵

قاروم

۰.۰

۰.۱

۰.۹۸

۰

۲۶

سکارون

۱.۲

۰.۴

۰.۹۸

۰.۱۸

۲۷

فگستر

۷.۷

۲.۷

۰.۹۸

۰.۸۹

۲۸

وتوصا

۷۷.۴

۸.۰

۰.۹۸

۰.۹۸

۲۹

کاما

۱۱۵.۴

۳۷.۹

۰.۹۸

۰.۳۴

۳۰

وهامون

۹.۷

۳.۸

۰.۹۸

۰.۹۳

۳۱

خبازرس

۰.۲

۰.۳

۰.۹۸

۰.۲۴

۳۲

چکارن

۴.۷

۱.۷

۰.۹۸

۰.۳۱

۳۳

ممسنی

۰.۰

۰.۰

۰.۹۸

۰

۳۴

سپیدار

۰.۱

۰.۶

۰.۹۸

۰.۲

۳۵

دهدشت

۰.۱

۰.۱

۰.۹۸

۰.۰۶

۳۶

سخاش

۱.۶

۰.۵

۰.۹۸

۰.۳۴

۳۷

شرنگی

۲.۵

۴.۳

۰.۹۸

۰.۸۱

۳۸

سآبیک

۰.۴

۱.۱

۰.۹۷

۰.۲۳

۳۹

وجامی

۵.۲

۱.۲

۰.۹۷

۰.۹۷

۴۰

ثتوسا

۰.۱

۰.۸

۰.۹۷

۰

۴۱

کازرو

۰.۵

۰.۷

۰.۹۷

۰.۳۲

۴۲

فلوله

۱۸.۶

۵.۶

۰.۹۷

۰.۳

۴۳

شتهران

۰.۷

۰.۹

۰.۹۷

۰.۹۷

۴۴

ارفع

۲.۳

۶.۰

۰.۹۷

۰.۵۸

۴۵

واعتبار

۳.۵

۱.۳

۰.۹۷

۰.۸۶

۴۶

شلیا

۱.۳

۰.۹

۰.۹۷

۰.۴۲

۴۷

کی بی سی

۲.۰

۳.۱

۰.۹۷

۰.۹

۴۸

تجلی

۴.۰

۰.۹

۰.۹۷

۰.۸

۴۹

ثباغ

۰.۷

۰.۹

۰.۹۶

۰.۹۶

۵۰

کابگن

۰.۰

۰.۰

۰.۹۶

۰.۹۶

۵۱

غبهار

۰.۷

۱.۲

۰.۹۶

۰.۹۶

۵۲

شتوکا

۱.۸

۱.۷

۰.۹۶

-۰.۲۱

۵۳

تبرک

۱.۸

۲.۵

۰.۹۶

۰.۱۵

۵۴

ثزاگرس

۰.۳

۳.۲

۰.۹۶

۰.۱

۵۵

وتعاون

۵.۲

۰.۵

۰.۹۶

۰.۵۳

۵۶

بگیلان

۰.۲

۰.۲

۰.۹۵

۰.۷۳

۵۷

وثخوز

۰.۲

۱.۱

۰.۹۵

۰.۵۱

۵۸

پکرمان

۴.۲

۸.۳

۰.۹۵

-۰.۶۵

۵۹

شصدف

۱.۱

۴.۰

۰.۹۵

۰.۹۵

۶۰

پتایر

۱۵.۰

۳.۰

۰.۹۵

۰.۶۵

۶۱

کروی

۵.۵

۳.۵

۰.۹۵

۰.۷۹

۶۲

نوین

۱۱.۹

۱.۹

۰.۹۵

۰.۳۸

۶۳

غکورش

۳.۲

۲.۳

۰.۹۵

۰.۱۴

۶۴

تپسی

۳.۱

۲.۳

۰.۹۵

۰.۶۸

۶۵

دزهراوی

۳.۵

۱.۸

۰.۹۵

۰.۵۷

۶۶

شپارس

۳.۲

۱.۷

۰.۹۴

۰.۷۵

۶۷

فجر

۱۹.۸

۱۰.۵

۰.۹۴

۰

۶۸

غیوان

۰.۰

۰.۰

۰.۹۴

۰.۹۴

۶۹

سمتاز

۰.۴

۱.۶

۰.۹۴

۰.۷۱

۷۰

دکوثر

۱۵.۱

۱۶.۴

۰.۹۳

۰.۹۳

۷۱

نبروج

۰.۰

۰.۰

۰.۹۳

۰.۹۳

۷۲

شفارا

۴.۲

۲.۷

۰.۹۲

۰.۹۲

۷۳

زماهان

۸.۷

۲۳.۹

۰.۹۲

۰.۷۳

۷۴

سپرمی

۰.۱

۰.۵

۰.۹۲

۰.۸۲

۷۵

بپیوند

۰.۸

۱.۰

۰.۹۲

۰.۸۴

۷۶

کماسه

۲۵.۷

۱۶.۷

۰.۹۲

-۰.۳۱

۷۷

کرومیت

۱۳.۸

۲۹.۸

۰.۹۲

۰

۷۸

فغدیر

۴.۹

۴.۳

۰.۹۱

۰

۷۹

فایرا

۱.۰

۰.۶

۰.۸۹

۰

۸۰

شکف

۰.۰

۰.۰

۰.۸۹

۰

۸۱

کزغال

۳.۳

۷.۴

۰.۸۹

۰.۴۵

۸۲

اسیاتک

۵۱.۶

۳۵.۵

۰.۸۸

۰.۸۸

۸۳

چنوپا

۰.۱

۰.۲

۰.۸۴

۰

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

قتربت

۰.۲

۰.۱

-۰.۰۵

۲

وحکمت

۰.۳

۰.۱

۳

فسرب

۲۴.۵

۵.۴

-۰.۹۵

۴

کطبس

۰.۹

۰.۶

-۰.۴۳

۵

قصفها

۰.۳

۴.۸

-۰.۲۵

۶

سفانو

۰.۱

۰.۶

-۰.۳۱

۷

زنجان

۲.۰

۰.۵

۸

وآفری

۱.۵

۰.۵

-۰.۲۴

۹

وسالت

۰.۸

۰.۵

-۰.۱۷

۱۰

کصدف

۰.۲

۰.۳

-۰.۱۶

۱۱

تاپکیش

۵.۱

۱.۹

-۰.۹۷

۱۲

وتوکا

۹.۹

۳.۸

۱۳

خرینگ

۱.۰

۱.۷

۱۴

وامیر

۰.۰

۰.۴

-۰.۲۱

۱۵

ثنور

۲.۵

۱.۲

-۰.۵۵

۱۶

میهن

۰.۲

۰.۱

۱۷

سکرما

۰.۲

۰.۷

-۰.۳۵

۱۸

شکلر

۴.۲

۳.۳

۱۹

وآرین

۴.۹

۱.۲

-۰.۶

۲۰

قپیرا

۰.۴

۰.۵

-۰.۲۷

۲۱

ونیرو

۲.۴

۱.۱

-۰.۳۷

۲۲

سفار

۰.۳

۷.۲

۲۳

کاریز

۱.۰

۰.۳

۲۴

بالبر

۱.۲

۲.۸

-۰.۷۸

۲۵

وآذر

۰.۹

۰.۸

-۰.۵۵

۲۶

حپترو

۰.۱

۰.۲

-۰.۱

۲۷

کسرا

۱۵.۶

۷.۰

-۰.۶۹

۲۸

وهور

۰.۲

۰.۰

۲۹

خوساز

۰.۳

۱.۰

-۰.۶۹

۳۰

قنیشا

۵.۵

۱.۶

۳۱

شاراک

۱.۴

۴.۲

-۰.۴۲

۳۲

دلر

۱.۰

۲.۹

۳۳

وثوق

۰.۱

۰.۱

-۰.۰۵

۳۴

بپاس

۲.۱

۲.۱

-۰.۲

۳۵

دپارس

۰.۵

۲.۷

۳۶

فبیرا

۰.۱

۰.۰

۰

۳۷

کچاد

۱۱.۸

۵.۴

-۰.۴۶

۳۸

غپاک

۱۶.۷

۲.۶

۳۹

فن آوا

۰.۰

۰.۰

۰

۴۰

ومعادن

۴۵.۷

۱۴.۹

-۰.۹۴

۴۱

بهیر

۰.۰

۰.۰

۰

۴۲

ثغرب

۰.۲

۰.۲

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۴۳

تکاردان

۳.۴

۰.۷

-۰.۹۹

-۰.۲۲

۴۴

تمحرکه

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۹

۰

۴۵

خلیبل

۰.۴

۰.۱

-۰.۹۹

-۰.۰۴

۴۶

خاذین

۶.۶

۱.۹

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۴۷

ونوین

۲۳.۴

۷.۰

-۰.۹۹

-۰.۹۲

۴۸

وبشهر

۶.۱

۲.۳

-۰.۹۹

-۰.۶

۴۹

پارسیان

۵.۴

۱.۸

-۰.۹۹

-۰.۸۴

۵۰

ورازی

۲.۸

۰.۴

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۵۱

سنوین

۰.۴

۰.۲

-۰.۹۹

-۰.۱۷

۵۲

شکبیر

۰.۱

۰.۸

-۰.۹۹

-۰.۰۶

۵۳

واتی

۰.۳

۰.۲

-۰.۹۹

-۰.۱۲

۵۴

سخواف

۰.۱

۰.۰

-۰.۹۹

۰

۵۵

کورز

۰.۲

۰.۱

-۰.۹۹

-۰.۰۴

۵۶

خگستر

۴۹.۸

۲۲.۵

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۵۷

اتکای

۰.۴

۰.۱

-۰.۹۹

-۰.۸۹

۵۸

خپویش

۱.۴

۲.۲

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۵۹

حگهر

۱.۱

۰.۵

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۶۰

سفاسی

۰.۵

۰.۲

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۶۱

نخریس

۰.۷

۱.۸

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۶۲

خکمک

۱۳.۱

۶.۱

-۰.۹۹

-۰.۷۵

۶۳

اپال

۰.۵

۰.۶

-۰.۹۹

-۰.۰۸

۶۴

تاپیکو

۱.۷

۲.۷

-۰.۹۹

-۰.۲۵

۶۵

ولکار

۶.۰

۲.۱

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۶۶

زفجر

۰.۳

۰.۷

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۶۷

سرود

۰.۱

۰.۶

-۰.۹۹

-۰.۳۴

۶۸

وآتوس

۴.۴

۰.۹

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۶۹

سفارود

۰.۲

۰.۲

-۰.۹۹

-۰.۱۷

۷۰

بتهران

۰.۴

۰.۱

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۷۱

کمینا

۰.۲

۰.۲

-۰.۹۹

-۰.۰۸

۷۲

لپیام

۰.۰

۰.۱

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۷۳

شستان

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۹

۰

۷۴

شیران

۱۲.۰

۵.۳

-۰.۹۹

-۰.۵۲

۷۵

زاگرس

۰.۵

۶.۳

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۷۶

وشمال

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۹

۰

۷۷

کیسون

۲.۴

۰.۴

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۷۸

آسیا

۱۳.۰

۱.۹

-۰.۹۹

-۰.۹۲

۷۹

ولیز

۰.۵

۰.۱

-۰.۹۹

-۰.۰۶

۸۰

ولصنم

۹.۱

۲.۸

-۰.۹۹

-۰.۵۸

۸۱

غنوش

۰.۷

۰.۸

-۰.۹۹

-۰.۵۴

۸۲

شمواد

۲.۳

۰.۶

-۰.۹۹

-۰.۱۲

۸۳

خمهر

۹.۴

۲.۷

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۸۴

تفارس

۰.۴

۰.۱

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۸۵

غالبر

۰.۰

۰.۱

-۰.۹۹

-۰.۱۱

۸۶

وبصادر

۴۳.۹

۸.۳

-۰.۹۹

-۰.۷۳

۸۷

پسهند

۰.۵

۳.۴

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۸۸

قشرین

۰.۵

۰.۳

-۰.۹۹

-۰.۱۲

۸۹

شزنگ

۰.۰

۰.۱

-۰.۹۹

-۰.۰۶

۹۰

ددانا

۰.۵

۲.۱

-۰.۹۹

-۰.۴۴

۹۱

بموتو

۷.۲

۱.۶

-۰.۹۸

-۰.۸۹

۹۲

خمحور

۳.۲

۱.۵

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۹۳

فاراک

۱۶.۶

۲.۷

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۹۴

های وب

۶۱.۳

۵.۶

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۹۵

سهرمز

۰.۹

۲.۶

-۰.۹۸

-۰.۹۱

۹۶

تایرا

۰.۸

۰.۸

-۰.۹۸

-۰.۱۱

۹۷

ثامان

۰.۱

۰.۳

-۰.۹۸

-۰.۲۱

۹۸

زشگزا

۳.۳

۳.۹

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۹۹

وکار

۱۰.۷

۲.۶

-۰.۹۸

۰.۱۶

۱۰۰

بخاور

۱۴.۹

۶.۰

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۱۰۱

کگاز

۰.۶

۲.۴

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۱۰۲

فلامی

۰.۵

۰.۴

-۰.۹۸

-۰.۲۸

۱۰۳

قنقش

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۸

۰

۱۰۴

لازما

۰.۰

۰.۳

-۰.۹۸

-۰.۱۴

۱۰۵

ودانا

۰.۳

۰.۳

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۱۰۶

شلرد

۱.۵

۱.۱

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۱۰۷

بتک

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۸

۰

۱۰۸

غشهد

۲.۷

۱.۱

-۰.۹۸

-۰.۷۴

۱۰۹

آریان

۵.۷

۲.۲

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۱۱۰

نطرین

۳.۶

۴.۰

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۱۱۱

فزر

۲.۴

۱۴.۸

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۱۱۲

آبین

۶.۲

۲.۵

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۱۱۳

غدانه

۵.۸

۲.۹

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۱۱۴

وطوبی

۱۲.۱

۳.۲

-۰.۹۸

-۰.۹۴

۱۱۵

خبهمن

۵۳.۱

۹.۲

-۰.۹۸

-۰.۹۲

۱۱۶

زپارس

۱.۱

۳.۸

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۱۱۷

خلنت

۰.۶

۱.۲

-۰.۹۸

-۰.۸۳

۱۱۸

خچرخش

۰.۸

۱.۵

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۱۱۹

وتوسکا

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۸

۰

۱۲۰

خزر

۴.۰

۱.۶

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۱۲۱

ثپردیس

۳.۵

۶.۱

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۱۲۲

ثقزوی

۰.۱

۰.۱

-۰.۹۸

-۰.۰۶

۱۲۳

ثفارس

۸.۲

۲۸.۳

-۰.۹۸

-۰.۳۵

۱۲۴

وپارس

۱۳.۲

۲.۵

-۰.۹۸

-۰.۲۱

۱۲۵

حشکوه

۳.۵

۰.۹

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۱۲۶

لسرما

۰.۰

۰.۱

-۰.۹۸

-۰.۰۸

۱۲۷

وپترو

۱.۸

۶.۲

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۱۲۸

وهنر

۷.۵

۵.۳

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۱۲۹

فلات

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۷

۰

۱۳۰

سدبیر

۰.۳

۱.۱

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۱۳۱

لابسا

۲.۴

۲.۰

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۱۳۲

شبهرن

۲.۹

۴.۴

-۰.۹۷

-۰.۴۵

۱۳۳

حآفرین

۲۶.۲

۴.۵

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۱۳۴

تپولا

۰.۰

۰.۱

-۰.۹۷

۰

۱۳۵

وشهر

۲.۰

۲.۷

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۱۳۶

خساپا

۹۶.۶

۲۵.۷

-۰.۹۷

-۰.۹۳

۱۳۷

گلدیرا

۱.۵

۰.۸

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۱۳۸

خبنیان

۵.۵

۱.۶

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۱۳۹

سایرا

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۷

۰

۱۴۰

خپارس

۷۵.۷

۷.۷

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۱۴۱

پترول

۱۸.۰

۳.۳

-۰.۹۷

-۰.۴۳

۱۴۲

غدشت

۲.۰

۳.۶

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۱۴۳

خکار

۰.۸

۰.۲

-۰.۹۷

-۰.۱۶

۱۴۴

فنوال

۲.۹

۲.۱

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۱۴۵

حفارس

۰.۲

۰.۰

-۰.۹۷

-۰.۰۴

۱۴۶

وپسا

۳.۴

۰.۵

-۰.۹۷

-۰.۲۸

۱۴۷

وسینا

۸.۹

۱.۹

-۰.۹۷

-۰.۵۶

۱۴۸

ثشاهد

۷.۳

۹.۶

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۱۴۹

کهرام

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۷

۰

۱۵۰

بجهرم

۷.۶

۱.۸

-۰.۹۷

-۰.۹۲

۱۵۱

کحافظ

۷.۵

۲.۳

-۰.۹۷

-۰.۹۴

۱۵۲

وسدید

۱.۷

۰.۵

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۱۵۳

خشرق

۱.۱

۰.۷

-۰.۹۷

-۰.۴۹

۱۵۴

کقزوی

۰.۰

۰.۱

-۰.۹۷

-۰.۷۸

۱۵۵

وساخت

۳۱.۱

۵.۱

-۰.۹۷

-۰.۹۱

۱۵۶

بکاب

۰.۳

۰.۴

-۰.۹۷

-۰.۲۴

۱۵۷

حگردش

۱.۴

۰.۳

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۱۵۸

وپاسار

۲۳.۳

۶.۴

-۰.۹۷

-۰.۵۱

۱۵۹

درهآور

۰.۳

۳.۵

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۱۶۰

ثعمرا

۱.۰

۱.۷

-۰.۹۷

-۰.۴۶

۱۶۱

غپینو

۴.۹

۱.۵

-۰.۹۷

-۰.۷۷

۱۶۲

کسرام

۰.۲

۰.۲

-۰.۹۷

-۰.۱۹

۱۶۳

جوین

۰.۲

۰.۰

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۱۶۴

شپلی

۳۲.۰

۲.۹

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۱۶۵

دامین

۶.۶

۴.۸

-۰.۹۶

-۰.۹۶

۱۶۶

قرن

۱.۴

۱.۶

-۰.۹۶

-۰.۵۲

۱۶۷

ثرود

۰.۴

۰.۶

-۰.۹۶

-۰.۹۶

۱۶۸

وآیند

۴.۲

۳.۵

-۰.۹۶

-۰.۹۶

۱۶۹

ولتجار

۰.۹

۰.۵

-۰.۹۶

-۰.۳۲

۱۷۰

جهرم

۲.۳

۰.۲

-۰.۹۶

-۰.۲۴

۱۷۱

قزوین

۱.۴

۱.۱

-۰.۹۶

-۰.۷۲

۱۷۲

خنصیر

۱.۵

۱.۵

-۰.۹۶

-۰.۹۶

۱۷۳

قلرست

۲.۴

۱.۷

-۰.۹۶

-۰.۹۶

۱۷۴

اردستان

۱.۵

۲.۳

-۰.۹۶

-۰.۹۶

۱۷۵

ولراز

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۶

۰

۱۷۶

چافست

۱.۰

۰.۹

-۰.۹۶

-۰.۶۴

۱۷۷

وفتخار

۰.۱

۰.۰

-۰.۹۶

۰

۱۷۸

کباده

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۶

۰

۱۷۹

غگلپا

۱.۴

۱.۹

-۰.۹۶

-۰.۹۶

۱۸۰

سدور

۳.۲

۴.۶

-۰.۹۶

-۰.۹۶

۱۸۱

ددام

۲.۰

۳.۱

-۰.۹۶

-۰.۹۶

۱۸۲

شپترو

۱.۷

۰.۳

-۰.۹۶

-۰.۹۶

۱۸۳

شبریز

۳.۰

۳.۸

-۰.۹۵

-۰.۳۲

۱۸۴

عالیس

۲.۴

۱.۵

-۰.۹۵

-۰.۹۵

۱۸۵

نیرو

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۵

۰

۱۸۶

دحاوی

۳.۴

۰.۶

-۰.۹۵

-۰.۳

۱۸۷

وسرمد

۰.۴

۰.۰

-۰.۹۵

۰

۱۸۸

خعمرا

۰.۴

۰.۲

-۰.۹۵

۰

۱۸۹

غناب

۲.۱

۰.۲

-۰.۹۵

-۰.۰۹

۱۹۰

غمایه

۰.۰

۰.۲

-۰.۹۵

-۰.۹۵

۱۹۱

حبندر

۰.۱

۰.۱

-۰.۹۵

-۰.۰۷

۱۹۲

فکمند

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۵

۰

۱۹۳

قجام

۰.۱

۰.۱

-۰.۹۵

۰

۱۹۴

پکویر

۲.۲

۱.۲

-۰.۹۵

-۰.۵۷

۱۹۵

ناما

۱.۰

۱.۵

-۰.۹۵

-۰.۹۵

۱۹۶

شفا

۰.۴

۰.۶

-۰.۹۵

-۰.۳۲

۱۹۷

گکیش

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۵

۰

۱۹۸

بپردیس

۵.۸

۱.۰

-۰.۹۵

-۰.۴۸

۱۹۹

شهر

۱۱.۲

۲.۰

-۰.۹۵

-۰.۷۳

۲۰۰

آریا

۰.۷

۶.۳

-۰.۹۵

-۰.۹۵

۲۰۱

خمحرکه

۶.۴

۴.۷

-۰.۹۵

-۰.۹۵

۲۰۲

قشهد

۱.۲

۱.۸

-۰.۹۵

-۰.۹۵

۲۰۳

پلاست

۰.۱

۰.۱

-۰.۹۵

۰

۲۰۴

خصدرا

۳.۳

۰.۶

-۰.۹۵

-۰.۳۲

۲۰۵

غپونه

۲.۳

۱.۴

-۰.۹۵

-۰.۹۵

۲۰۶

وبرق

۰.۰

۰.۲

-۰.۹۴

-۰.۰۹

۲۰۷

آپ

۳.۲

۲.۰

-۰.۹۴

-۰.۹۴

۲۰۸

فنفت

۰.۳

۰.۵

-۰.۹۴

-۰.۲۷

۲۰۹

فماک

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۴

-۰.۹۴

۲۱۰

فاذر

۶.۲

۱.۰

-۰.۹۴

-۰.۶۹

۲۱۱

ثجنوب

۱.۱

۱.۵

-۰.۹۴

-۰.۸۷

۲۱۲

تکنار

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۴

۰

۲۱۳

فافزا

۰.۰

۰.۱

-۰.۹۴

-۰.۹۴

۲۱۴

قچار

۶.۳

۳.۳

-۰.۹۴

-۰.۵۷

۲۱۵

توسن

۳.۹

۵.۰

-۰.۹۴

-۰.۹۴

۲۱۶

ولپارس

۱.۳

۰.۸

-۰.۹۴

-۰.۴۷

۲۱۷

ثالوند

۰.۷

۰.۸

-۰.۹۴

-۰.۹۴

۲۱۸

شلعاب

۲.۰

۰.۳

-۰.۹۴

-۰.۲

۲۱۹

بکهنوج

۱۲.۳

۱.۶

-۰.۹۴

-۰.۹۴

۲۲۰

ثاژن

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۴

-۰.۹۴

۲۲۱

حاریا

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۴

۰

۲۲۲

بکابل

۱.۷

۱.۸

-۰.۹۴

-۰.۹۴

۲۲۳

کایزد

۰.۳

۰.۳

-۰.۹۳

-۰.۲۵

۲۲۴

ثنظام

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۳

۰

۲۲۵

خفنر

۰.۵

۰.۳

-۰.۹۳

-۰.۲۶

۲۲۶

واحیا

۵.۸

۴.۴

-۰.۹۳

-۰.۹۳

۲۲۷

غصینو

۳.۵

۳.۴

-۰.۹۳

-۰.۹۳

۲۲۸

اخابر

۵.۰

۴.۸

-۰.۹۳

-۰.۴۱

۲۲۹

رمپنا

۳.۷

۴.۴

-۰.۹۳

-۰.۳۴

۲۳۰

وتوس

۰.۳

۰.۴

-۰.۹۳

-۰.۲۷

۲۳۱

کاسپین

۱.۲

۲.۶

-۰.۹۲

-۰.۹۲

۲۳۲

نتوس

۰.۲

۰.۲

-۰.۹۲

-۰.۰۹

۲۳۳

بزاگرس

۰.۴

۰.۲

-۰.۹۲

-۰.۱۸

۲۳۴

وایران

۳.۳

۱.۸

-۰.۹۲

-۰.۹۲

۲۳۵

ثتران

۱.۵

۱.۳

-۰.۹۲

-۰.۹۲

۲۳۶

داراب

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۲

۰

۲۳۷

سمایه

۰.۹

۰.۵

-۰.۹۱

-۰.۱۸

۲۳۸

وثنو

۱.۲

۰.۸

-۰.۹۱

-۰.۳

۲۳۹

وکادو

۰.۷

۰.۴

-۰.۹۱

-۰.۹۱

۲۴۰

گشان

۰.۳

۰.۷

-۰.۹۱

-۰.۹۱

۲۴۱

ختوقا

۲۳.۶

۱۲.۹

-۰.۹۱

-۰.۹۱

۲۴۲

دماوند

۰.۷

۰.۶

-۰.۹۱

-۰.۸

۲۴۳

ثنوسا

۰.۶

۰.۶

-۰.۹۱

-۰.۴

۲۴۴

سپید

۸.۳

۶.۳

-۰.۹۱

-۰.۹۱

۲۴۵

لخزر

۲.۹

۱.۶

-۰.۹

-۰.۹

۲۴۶

ریشمک

۳.۳

۳.۳

-۰.۹

-۰.۸

۲۴۷

واحصا

۰.۰

۰.۱

-۰.۹

-۰.۹

۲۴۸

تکمبا

۲.۷

۲.۱

-۰.۹

-۰.۹

۲۴۹

پلاسک

۰.۵

۰.۵

-۰.۹

-۰.۳۴

۲۵۰

ولانا

۰.۴

۱.۱

-۰.۸۹

-۰.۵۳

۲۵۱

سکرد

۰.۷

۰.۶

-۰.۸۹

-۰.۱۱

۲۵۲

فافق

۰.۱

۰.۱

-۰.۸۹

-۰.۸۹

۲۵۳

کیا

۱.۰

۰.۷

-۰.۸۹

-۰.۷۴

۲۵۴

آ س پ

۰.۸

۲.۳

-۰.۸۹

-۰.۸۹

۲۵۵

کمرجان

۱.۱

۰.۶

-۰.۸۹

-۰.۸۹

۲۵۶

ثمسکن

۲.۳

۱.۶

-۰.۸۸

-۰.۷۴

۲۵۷

چفیبر

۱.۴

۰.۹

-۰.۸۷

-۰.۵۸

۲۵۸

خکاوه

۰.۲

۰.۴

-۰.۸۷

-۰.۲۲

۲۵۹

شکربن

۹.۱

۶.۲

-۰.۸۷

-۰.۸۷

۲۶۰

ورنا

۱۴.۳

۹.۷

-۰.۸۷

-۰.۸۷

۲۶۱

کارام

۰.۰

۰.۰

-۰.۸۶

-۰.۸۶

۲۶۲

بمیلا

۰.۱

۰.۱

-۰.۸۶

۰

۲۶۳

خودکفا

۲.۷

۱.۶

-۰.۸۶

-۰.۸۶

۲۶۴

خفناور

۰.۰

۰.۰

-۰.۸۵

۰

۲۶۵

حتاید

۲.۵

۱.۵

-۰.۸۵

-۰.۵۱

۲۶۶

کترام

۹.۶

۵.۷

-۰.۸۴

-۰.۸۴

۲۶۷

پاکشو

۱.۵

۰.۹

-۰.۸۳

۰

۲۶۸

رانفور

۶.۲

۳.۰

-۰.۸۱

-۰.۴۱

۲۶۹

غپآذر

۱.۲

۲.۳

-۰.۷۹

-۰.۷۹

۲۷۰

فن افزار

۰.۰

۰.۱

-۰.۷۶

-۰.۷۶

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۲

وبملت۲

۱

۷۴۴.۱

۱۷۸.۰

-۰.۵۸

-۰.۵۸

۳

خاهن۲

۱

۱۶۰.۰

۴۹.۵

-۰.۵۵

-۰.۵۵

۴

خزامیا۲

۱

۴۴.۳

۱۸.۴

۰

۰

۵

شلعاب۲

۱

۳۸.۰

۵.۶

-۰.۹۴

-۰.۹۴

۱

سامان۲

۱

۲۳.۷

۴.۲

۰.۰۶

۰.۰۶

۶

حسیر۲

۱

۷.۴

۸.۶

۰

۰

۷

غالبر۲

۱

۴.۵

۳۳.۲

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۸

سیمرغ۲

۱

۳.۷

۱۲.۵

۰.۰۶

۰.۰۶

۹

دجابر۲

۲

۳.۲

۴.۱

۰

۰

۱۰

وثخوز۲

۱

۰.۷

۴.۸

-۰.۱۵

-۰.۱۵

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اعتماد

۵اردیبهشت ۱۳۹۴

۰.۱۰٪

۰.۲۶٪

۲.۰۰٪

۶.۲۷٪

۱۳.۰۸٪

۲۵.۹۶٪

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

کارا

۱۶آبان ۱۴۰۰

۰.۰۸٪

۰.۴۹٪

۲.۱۲٪

۶.۳۸٪

۱۳.۰۲٪

۲۷.۷۸٪

سبدگردان کاریزما

افران

۲۱اسفند ۱۳۹۸

۰.۱۰٪

۰.۴۸٪

۲.۴۶٪

۶.۴۸٪

۱۳.۲۰٪

۲۷.۴۷٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

یاقوت

۲۰فروردین ۱۳۹۹

۰.۰۷٪

۰.۴۹٪

۲.۱۵٪

۶.۴۰٪

۱۲.۹۹٪

۲۶.۶۲٪

سبدگردان آگاه

لبخند

۲۰شهریور ۱۴۰۱

۰.۰۷٪

۰.۴۷٪

۲.۱۷٪

۶.۴۵٪

۱۳.۲۳٪

۲۸.۲۸٪

سبدگردان فارابی

همای

۳۱مرداد ۱۴۰۰

۰.۰۷٪

۰.۴۸٪

۲.۱۰٪

۶.۰۹٪

۱۲.۰۳٪

۲۳.۵۱٪

سبدگردان آگاه

سپر

۲۷شهریور ۱۳۹۹

۰.۰۸٪

۰.۰۹٪

۲.۵۴٪

۵.۸۸٪

۱۲.۴۶٪

۲۶.۷۳٪

سبدگردان اقتصاد بیدار

فیروزا

۹دی ۱۳۹۶

۰.۱۱٪

۰.۴۶٪

۲.۳۷٪

۶.۷۶٪

۱۳.۴۲٪

۲۷.۱۴٪

سبدگردان توسعه فیروزه

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اهرم

۳۰آذر ۱۴۰۰

-۰.۷۴٪

-۳.۵۷٪

۴.۱۵٪

-۰.۶۲٪

۱۶.۰۹٪

-۱۵.۸۸٪

سبدگردان کاریزما

شتاب

۱۷خرداد ۱۴۰۲

-۱.۰۲٪

-۳.۵۶٪

۵.۳۸٪

-۰.۰۲٪

۱۰.۲۸٪

سبدگردان آگاه

توان

۱۶آبان ۱۴۰۱

-۰.۴۷٪

-۳.۱۱٪

۶.۶۶٪

۰.۲۳٪

۱۲.۷۹٪

-۴.۷۷٪

سبدگردان مفید

دارا یکم

۴تیر ۱۳۹۹

-۱.۱۶٪

-۳.۵۱٪

۲.۶۰٪

-۳.۵۸٪

۶.۱۱٪

۱۴.۴۱٪

تامین سرمایه بانک مسکن

جهش

۷تیر ۱۴۰۲

-۱.۴۰٪

-۴.۴۴٪

۵.۰۴٪

-۴.۰۲٪

۱۲.۴۴٪

سبدگردان فارابی

موج

۲۲آبان ۱۴۰۲

-۰.۷۵٪

-۴.۵۲٪

۲.۴۵٪

۱.۹۵٪

سبدگردان توسعه فیروزه

پالایش

۹آذر ۱۳۹۹

-۱.۰۹٪

-۳.۸۲٪

۰.۵۴٪

۳.۰۷٪

۶.۵۸٪

-۲.۰۳٪

تامین سرمایه نوین

دریا

۲۱آذر ۱۴۰۱

-۱.۸۷٪

-۲.۸۶٪

۰.۲۷٪

-۳.۱۷٪

۶.۹۶٪

۰.۲۹٪

سبدگردان توسعه فیروزه

کاریس

۱۵مهر ۱۳۹۲

-۰.۸۲٪

-۱.۹۵٪

۲.۹۳٪

۰.۶۸٪

۱۱.۰۴٪

-۰.۲۶٪

سبدگردان کاریزما

سرو

۲تیر ۱۳۹۸

-۱.۲۸٪

-۲.۲۳٪

۳.۹۱٪

۲.۹۵٪

۱۵.۰۰٪

۷.۷۴٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

1
2
4
5
6
1
انتهای خبر
قشرین
قصفها
لبخند
لابسا
آ س پ
وبملت
وصنعت
ثقزوی
وتعاون
شصدف
وفتخار
وهنر
توان
خساپا
تفارس
بپیوند
سکارون
دلر
سفانو
شتهران
جم پیلن
فاذر
ساذری
وتوکا
اتکای
حتاید
ثغرب
چکارن
درهآور
خبهمن
نطرین
غکورش
شتوکا
کزغال
بترانس
سپرمی
وشمال
کایزد
غپاک
سکرما
فماک
چافست
ثامان
وحکمت
غناب
کصدف
ثتوسا
شکربن
تکنار
شپلی
زماهان
خکاوه
ورازی
شاراک
بجهرم
وبرق
وبشهر
قنیشا
شکبیر
ثنظام
کاما
کهرام
وامیر
کاریز
گشان
ثتران
شلرد
دزهراوی
فنوال
ثشرق
ثالوند
شبریز
وکادو
وتوس
فلامی
وآتوس
ودانا
اخابر
فنفت
فگستر
قنقش
وسرمد
فغدیر
واحصا
ریشمک
سپیدار
پکرمان
ولپارس
نبروج
بتک
ثفارس
قلرست
شرنگی
سخواف
کچاد
ولصنم
شبهرن
کیسون
قتربت
سلار
شپترو
زپارس
ولیز
سکرد
شستان
بپاس
غیوان
بالبر
وثوق
کقزوی
ولانا
بموتو
گلدیرا
ولراز
سهرمز
وسینا
قچار
گکیش
شکلر
رمپنا
قشهد
ورنا
ثنوسا
ثاژن
کاریس
غگلپا
چنوپا
آبین
کترام
قاروم
بهیر
وشهر
سخاش
تمحرکه
وپترو
بکاب
وپسا
زشگزا
وپاسار
حفارس
وامید
خبنیان
خچرخش
وپارس
ونوین
وثنو
تاپکیش
کطبس
نتوس
ثرود
کماسه
وبانک
لوتوس
اسیاتک
وآیند
وسپه
دارا یکم
غالبر
پتایر
ددانا
کورز
غشهد
تایرا
فیروزا
سفار
ثپردیس
ختوقا
بمیلا
کحافظ
وهامون
فایرا
پلاسک
توسن
خنصیر
سمتاز
تاپیکو
وسدید
سدور
شبندر
قجام
وساخت
دریا
تکمبا
تپمپی
وآفری
فلات
کسرا
حگهر
بزاگرس
پترول
خمحرکه
ثعمرا
حشکوه
افران
غدانه
خلنت
ثباغ
ومعادن
سفاسی
وتجارت
کروی
سنوین
شفارا
شلیا
شلعاب
فلوله
های وب
خشرق
وطوبی
خلیبل
عالیس
لخزر
خوساز
غبهار
ولکار
خپویش
تنوین
شپارس
شپنا
فملی
خگستر
حاریا
ثشاهد
غدشت
واتی
کاسپین
کازرو
غصینو
کسرام
ولتجار
خعمرا
شکف
سمایه
خمحور
شمواد
لازما
غپونه
پاکشو
رانفور
دکوثر
ثنور
آپ
وزمین
وکار
وآرین
خصدرا
قپیرا
کگاز
غپینو
بخاور
چفیبر
واحیا
خاذین
وثخوز
کابگن
ددام
صنم
وجامی
خکار
دهدشت
غپآذر
وسالت
وآذر
فافزا
داوه
اعتبار
فسرب
وبصادر
فزر
دحاوی
تپولا
زفجر
کی بی سی
غنوش
خبازرس
وارس
شستا
خفناور
وملی
وایرا
بکابل
حبندر
حپترو
لسرما
سفارود
کرازی
غبشهر
حآفرین
لپیام
ونیرو
خفنر
شزنگ
فافق
سآبیک
غاذر
حگردش
وتوسکا
تپسی
خرینگ
پکویر
خپارس
بگیلان
کمرجان
ثزاگرس
پسهند
فن آوا
وهور
خمهر
وایران
بکهنوج
واعتبار
خکمک
یاقوت
وتوصا
دپارس
ثجنوب
سایرا
فاراک
کمینا
ثمسکن
اپال
فبیرا
سدبیر
شاخص کل
فکمند

0
0