عالیس

بهار رز عالیس چناران

1402/09/15 10:44:07
پایانی:21,900
(0%)
آخرین:21,700
(-0.91%)

تعداد معاملات:716
حجم:541,599
ارزش معاملات:11.85B
حجم مبنا:1
20,85022,950
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
34,409
21,700
21,750
2,0825
921,044
21,650
21,800
2,6387
1426,517
21,600
21,850
7,91610
187,144(34%)
65(98%)
حجمحقیقیتعداد
543,103(100%)
529(100%)
355,959(66%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 63,053,132 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.80سرانه فروش حقیقی: 22,483,848 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.36


آخرین اخبار عالیس

نمایش اخبار قدیمی‌تر