خليبل

ماليبل سايپا

1401/05/21 13:33:07
پایانی:25,700
(1.98%)
آخرین:25,950
(2.97%)

تعداد معاملات:374
حجم:614,150
ارزش معاملات:15.78B
حجم مبنا:587,728
24,45025,950
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2256,656
25,950
000
11,000
25,900
000
12,318
25,800
000
614,150(100%)
139(100%)
حجمحقیقیتعداد
564,150(92%)
149(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
50,000(8%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 113,551,474 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.17سرانه فروش حقیقی: 97,306,409 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.86
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,00017,55018,95021,250-
حمایت221,25021,02519,41723,389-
حمایت123,60023,15019,88324,71076,400
P26,85026,62526,85026,850-
مقاومت129,20028,75032,01628,98977,850
مقاومت232,45032,22532,48230,310-
مقاومت334,80034,35032,95032,450-


آخرین اخبار خلیبل

نمایش اخبار قدیمی‌تر