خليبل

ماليبل سايپا

1401/04/09 15:44:15
پایانی:26,450
(2.91%)
آخرین:26,450
(2.91%)

تعداد معاملات:677
حجم:1.61M
ارزش معاملات:42.62B
حجم مبنا:587,728
24,95026,450
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
748,949
26,450
27,400
2161
2395
26,400
000
141,710
26,350
000
1,612,818(100%)
272(100%)
حجمحقیقیتعداد
812,818(50%)
110(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
800,000(50%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 156,834,691 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 195,445,782 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.25
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3245245245245-
حمایت2245245245245-
حمایت1245245245245735
P245245245245-
مقاومت1245245245245735
مقاومت2245245245245-
مقاومت3245245245245-


آخرین اخبار خلیبل

نمایش اخبار قدیمی‌تر