پكوير

كوير تاير

1401/04/16 20:30:04
پایانی:4,857
(-1.2%)
آخرین:4,754
(-3.29%)

تعداد معاملات:256
حجم:1.4M
ارزش معاملات:6.73B
حجم مبنا:3.08M
4,6225,210
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
24,000
4,750
4,868
35,1822
11,094
4,744
4,869
92,0001
1971
4,739
4,875
4,0001
1,295,510(92%)
95(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,398,525(100%)
52(98%)
110,000(8%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
6,985(0%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 66,234,653 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.51سرانه فروش حقیقی: 130,627,613 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.97
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,6563,5103,7704,323-
حمایت24,3234,2503,8564,720-
حمایت14,6964,5503,9434,96615,150
P5,3635,2905,3635,363-
مقاومت15,7365,5906,1965,76015,400
مقاومت26,4036,3306,2836,006-
مقاومت36,7766,6306,3706,403-


آخرین اخبار پکویر

نمایش اخبار قدیمی‌تر