تپولا

مهندسي مرآت پولاد

1401/02/29 22:25:58
پایانی:15,190
(-1.68%)
آخرین:14,990
(-2.97%)

تعداد معاملات:141
حجم:368,133
ارزش معاملات:5.52B
حجم مبنا:629,850
14,99015,910
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
14,990
183,17020
000
15,200
6,0001
000
15,210
20,6841
998,917(100%)
107(100%)
حجمحقیقیتعداد
998,917(100%)
80(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 141,808,871 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.75سرانه فروش حقیقی: 189,669,365 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.34
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
11
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
4
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,7709,83010,69011,430-
حمایت211,43011,46010,97612,744-
حمایت113,21013,27011,26313,55544,970
P14,87014,90014,87014,870-
مقاومت116,65016,71018,71616,18445,320
مقاومت218,31018,34019,00316,995-
مقاومت320,09020,15019,29018,310-


آخرین اخبار تپولا

نمایش اخبار قدیمی‌تر