سفارود

کارخانه فارسیت درود

1402/09/15 10:59:16
پایانی:11,990
(-0.08%)
آخرین:11,710
(-2.41%)

تعداد معاملات:31
حجم:77,141
ارزش معاملات:914M
حجم مبنا:1.2M
11,64012,360
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,186
11,710
11,760
1,0681
215,962
11,700
11,790
21,4001
213,537
11,670
11,990
4,5001
101,592(100%)
17(100%)
حجمحقیقیتعداد
101,592(100%)
15(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 71,652,240 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.88سرانه فروش حقیقی: 81,205,872 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.13
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
10
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
11
خرید
5
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,1409,66010,76010,820-
حمایت210,82011,08011,12612,500-
حمایت113,54014,06011,49313,53948,660
P15,22015,48015,22015,220-
مقاومت117,94018,46021,02616,90049,320
مقاومت219,62019,88021,39317,939-
مقاومت322,34022,86021,76019,620-


آخرین اخبار سفارود

نمایش اخبار قدیمی‌تر