سفارود

کارخانه فارسیت درود

1402/09/06 09:13:10
پایانی:12,020
(-0.24%)
آخرین:11,690
(-2.98%)

تعداد معاملات:19
حجم:98,793
ارزش معاملات:1.15B
حجم مبنا:1.2M
11,69012,410
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
28,616
11,690
12,000
4,4001
000
12,100
56,6134
000
12,400
12,4622
108,193(100%)
13(100%)
حجمحقیقیتعداد
108,193(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 100,036,912 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.15سرانه فروش حقیقی: 650,239,930 تومانقدرت فروش حقیقی: 6.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
10
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
11
خرید
5
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,1409,66010,76010,820-
حمایت210,82011,08011,12612,500-
حمایت113,54014,06011,49313,53948,660
P15,22015,48015,22015,220-
مقاومت117,94018,46021,02616,90049,320
مقاومت219,62019,88021,39317,939-
مقاومت322,34022,86021,76019,620-


آخرین اخبار سفارود

نمایش اخبار قدیمی‌تر