بتک

کارخانجات کابل سازی‌ تک‌

1402/09/06 09:24:56
پایانی:241,300
(-0.08%)
آخرین:236,700
(-1.98%)

تعداد معاملات:6
حجم:810
ارزش معاملات:191M
حجم مبنا:41,238
236,700246,300
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
246,000
9503
000
246,100
4151
000
246,150
3001
1,530(100%)
4(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,530(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 92,297,250 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 184,594,500 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
12
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
6
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3222,666219,500229,750246,333-
حمایت2246,333244,750233,169261,995-
حمایت1263,666260,500236,584271,671832,100
P287,333285,750287,333287,333-
مقاومت1304,666301,500325,415302,995843,100
مقاومت2328,333326,750328,830312,671-
مقاومت3345,666342,500332,250328,333-


آخرین اخبار بتک

نمایش اخبار قدیمی‌تر