بتک

کارخانجات کابل سازی‌ تک‌

1401/07/09 11:59:33
پایانی:282,200
(0.03%)
آخرین:287,700
(1.98%)

تعداد معاملات:4
حجم:267
ارزش معاملات:76.81M
حجم مبنا:17,725
276,500287,700
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4111,276
287,700
000
2157
282,600
000
172
276,500
000
267(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
267(100%)
4(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 75,347,400 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.00سرانه فروش حقیقی: 18,836,850 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.25
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
6
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت390,850110,025138,787129,200-
حمایت2129,200138,787148,382173,149-
حمایت1205,900225,075157,966200,300847,800
P244,250253,837244,250244,250-
مقاومت1320,950340,125407,233288,199847,800
مقاومت2359,300368,887416,817315,350-
مقاومت3436,000455,175426,412359,300-


آخرین اخبار بتک

نمایش اخبار قدیمی‌تر