بتك

كارخانجات كابل سازي‌ تك‌

1401/05/27 18:27:35
پایانی:204,000
(0%)
آخرین:204,000
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
199,950208,050
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
9075,274
208,050
000
211,198
208,000
000
130
206,500
000
0(0%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
0(0%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: تومانقدرت فروش حقیقی:
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
8
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3133,833140,850151,375147,866-
حمایت2147,866151,375154,886163,948-
حمایت1175,933182,950158,393173,884612,000
P189,966193,475189,966189,966-
مقاومت1218,033225,050249,606206,048612,000
مقاومت2232,066235,575253,113215,984-
مقاومت3260,133267,150256,625232,066-


آخرین اخبار بتک

نمایش اخبار قدیمی‌تر