شپارس

بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌

1401/05/29 09:53:54
پایانی:4,063
(0%)
آخرین:4,000
(-1.55%)

تعداد معاملات:38
حجم:241,163
ارزش معاملات:979M
حجم مبنا:3.69M
3,8604,266
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22,680
4,004
4,100
2,6951
12,000
4,003
4,109
20,0001
25,840
4,002
4,110
11,3002
160,039(66%)
13(93%)
حجمحقیقیتعداد
241,163(100%)
17(100%)
81,124(34%)
1(7%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 50,018,342 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.87سرانه فروش حقیقی: 57,637,957 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.15
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
12
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,7722,6432,8803,376-
حمایت23,3763,3112,9593,738-
حمایت13,7223,5933,0383,96312,028
P4,3264,2614,3264,326-
مقاومت14,6724,5435,0974,68812,168
مقاومت25,2765,2115,1764,913-
مقاومت35,6225,4935,2555,276-


آخرین اخبار شپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر