کابگن

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
11
خرید
5
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
9
خرید
4
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
1
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,2907,3957,5527,500-
حمایت27,5007,5527,6057,740-
حمایت17,9208,0257,6577,88925,020
P8,1308,1828,1308,130-
مقاومت18,5508,6559,0228,37025,020
مقاومت28,7608,8129,0748,519-
مقاومت39,1809,2859,1278,760-

آخرین اخبار کابگن

نمایش اخبار قدیمی‌تر