شتهران

داروسازی تهران شیمی

1401/03/01 23:48:56
پایانی:40,150
(0%)
آخرین:40,150
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
39,35040,950
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22172,426
40,950
000
315,262
40,150
000
000000
0(0%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
0(0%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: تومانقدرت فروش حقیقی:
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
15
خرید
7
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,88312,01016,70015,136-
حمایت215,13616,70018,26422,302-
حمایت127,64330,77019,82726,730120,450
P33,89635,46033,89633,896-
مقاومت146,40349,53060,47241,062120,450
مقاومت252,65654,22062,03545,490-
مقاومت365,16368,29063,60052,656-


آخرین اخبار شتهران

نمایش اخبار قدیمی‌تر