شتهران

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
10
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
1
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,60014,05019,22517,500-
حمایت217,50019,22520,95125,407-
حمایت131,30034,75022,67530,292135,300
P38,20039,92538,20038,200-
مقاومت152,00055,45067,52446,107135,300
مقاومت258,90060,62569,24850,992-
مقاومت372,70076,15070,97558,900-

آخرین اخبار شتهران

نمایش اخبار قدیمی‌تر