شتهران

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
5
خرید
3
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
5
خرید
2
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
1
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت315,56616,66018,30017,753-
حمایت217,75318,30018,84720,259-
حمایت122,12623,22019,39321,80779,500
P24,31324,86024,31324,313-
مقاومت128,68629,78033,60626,81979,500
مقاومت230,87331,42034,15228,367-
مقاومت335,24636,34034,70030,873-

آخرین اخبار شتهران

نمایش اخبار قدیمی‌تر