شتهران

داروسازی تهران شیمی

1402/07/04 15:07:53
پایانی:57,950
(1.93%)
آخرین:57,950
(1.93%)

تعداد معاملات:5
حجم:6,338
ارزش معاملات:367M
حجم مبنا:1
55,75057,950
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
36366,703
57,950
000
19,900
57,300
000
000000
6,338(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,338(100%)
4(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 183,643,550 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.00سرانه فروش حقیقی: 91,821,775 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
5
خرید
3
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
5
خرید
2
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
1
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت315,56616,66018,30017,753-
حمایت217,75318,30018,84720,259-
حمایت122,12623,22019,39321,80779,500
P24,31324,86024,31324,313-
مقاومت128,68629,78033,60626,81979,500
مقاومت230,87331,42034,15228,367-
مقاومت335,24636,34034,70030,873-


آخرین اخبار شتهران

نمایش اخبار قدیمی‌تر