قصفها

قنداصفهان‌

1402/09/15 10:44:48
پایانی:159,020
(0.35%)
آخرین:156,880
(-0.99%)

تعداد معاملات:341
حجم:133,885
ارزش معاملات:21.3B
حجم مبنا:108,601
150,540166,380
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2648
156,310
156,880
2601
2278
156,300
156,890
5001
1286
156,200
156,900
3,5813
130,342(95%)
101(97%)
حجمحقیقیتعداد
131,174(95%)
121(98%)
7,204(5%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
6,372(5%)
3(2%)
سرانه خرید حقیقی: 205,217,671 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.19سرانه فروش حقیقی: 172,390,822 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.84
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
13
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت321,2509,42532,63779,500-
حمایت279,50073,58740,381114,968-
حمایت1114,100102,27548,115136,881447,030
P172,350166,437172,350172,350-
مقاومت1206,950195,125249,284207,818453,360
مقاومت2265,200259,287257,018229,731-
مقاومت3299,800287,975264,762265,200-


آخرین اخبار قصفها

نمایش اخبار قدیمی‌تر