قصفها

قنداصفهان‌

1401/05/21 13:06:55
پایانی:70,180
(-0.01%)
آخرین:69,650
(-0.76%)

تعداد معاملات:76
حجم:17,627
ارزش معاملات:1.23B
حجم مبنا:213,736
66,69073,690
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1132
69,640
70,000
1,0001
1100
69,600
70,090
1001
1688
69,290
70,150
1,0001
92,924(100%)
76(100%)
حجمحقیقیتعداد
92,924(100%)
73(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 85,807,977 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 89,334,333 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
11
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت337,29034,89540,68751,270-
حمایت251,27050,07242,61960,120-
حمایت160,46058,06544,54965,589209,640
P74,44073,24274,44074,440-
مقاومت183,63081,23594,75083,290213,630
مقاومت297,61096,41296,68088,759-
مقاومت3106,800104,40598,61297,610-


آخرین اخبار قصفها

نمایش اخبار قدیمی‌تر