قصفها

قنداصفهان‌

1401/04/16 21:32:46
پایانی:81,910
(-0.25%)
آخرین:81,120
(-1.21%)

تعداد معاملات:134
حجم:57,571
ارزش معاملات:4.69B
حجم مبنا:183,128
78,02086,220
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,870
81,120
81,190
1001
1200
81,100
81,200
8,2713
169
81,010
81,980
991
68,246(100%)
91(100%)
حجمحقیقیتعداد
61,232(90%)
81(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
7,014(10%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 61,428,899 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.99سرانه فروش حقیقی: 61,919,915 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.01
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت343,81339,86047,14562,336-
حمایت262,33660,36049,57573,468-
حمایت172,95369,00052,00280,345252,840
P91,47689,50091,47691,476-
مقاومت1102,09398,140115,137102,608255,750
مقاومت2120,616118,640117,564109,485-
مقاومت3131,233127,280119,995120,616-


آخرین اخبار قصفها

نمایش اخبار قدیمی‌تر