خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

1400/11/02 18:38:26
پایانی:2,286
(-3.21%)
آخرین:2,244
(-4.99%)

تعداد معاملات:6,180
حجم:157M
ارزش معاملات:359B
حجم مبنا:15.84M
2,2442,480
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,271
2,228
2,244
9,629,40787
12,450
2,222
2,249
6,5002
17,600
2,220
2,260
221,8375
153,727,794(98%)
2,065(100%)
حجمحقیقیتعداد
157,278,090(100%)
1,360(100%)
3,699,803(2%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
149,507(0%)
3(0%)
سرانه خرید حقیقی: 170,180,017 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.64سرانه فروش حقیقی: 264,365,965 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.55
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5061,5121,6561,789-
حمایت21,7891,7921,7042,009-
حمایت12,0832,0891,7522,1457,134
P2,3662,3692,3662,366-
مقاومت12,6602,6663,0032,5867,238
مقاومت22,9432,9463,0512,722-
مقاومت33,2373,2433,0992,943-


آخرین اخبار خگستر

نمایش اخبار قدیمی‌تر