خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

1400/10/28 01:16:10
پایانی:2,503
(2.16%)
آخرین:2,441
(-0.36%)

تعداد معاملات:5,047
حجم:124M
ارزش معاملات:312B
حجم مبنا:15.84M
2,3282,572
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
25,057
2,440
2,441
46,5231
210,000
2,438
2,459
77,3221
121,126
2,437
2,460
528,6806
124,629,385(100%)
1,426(100%)
حجمحقیقیتعداد
123,719,817(99%)
1,600(100%)
50,000(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
959,568(1%)
4(0%)
سرانه خرید حقیقی: 218,756,907 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.13سرانه فروش حقیقی: 193,544,188 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.88
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
13
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
7
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5821,6251,7691,827-
حمایت21,8271,8481,8172,047-
حمایت12,1592,2021,8652,1837,387
P2,4042,4252,4042,404-
مقاومت12,7362,7793,1162,6247,551
مقاومت22,9813,0023,1642,760-
مقاومت33,3133,3563,2122,981-


آخرین اخبار خگستر

نمایش اخبار قدیمی‌تر