خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

1402/09/15 11:02:04
پایانی:4,876
(-1.95%)
آخرین:4,833
(-2.81%)

تعداد معاملات:4,508
حجم:80.42M
ارزش معاملات:392B
حجم مبنا:15.84M
4,6255,321
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
362,550
4,833
4,848
242,5003
7350,100
4,831
4,849
3,9531
6123,004
4,830
4,850
28,7933
75,502,095(85%)
1,419(100%)
حجمحقیقیتعداد
89,210,481(100%)
1,240(100%)
13,708,386(15%)
4(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 259,442,012 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.74سرانه فروش حقیقی: 350,798,633 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.35
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36531459172,706-
حمایت22,7062,4521,1753,887-
حمایت13,7433,2351,4324,61614,300
P5,7965,5425,7965,796-
مقاومت16,8336,3258,1276,97714,600
مقاومت28,8868,6328,3847,706-
مقاومت39,9239,4158,6428,886-


آخرین اخبار خگستر

نمایش اخبار قدیمی‌تر