خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

1401/07/10 04:10:33
پایانی:2,931
(-5.99%)
آخرین:2,900
(-6.99%)

تعداد معاملات:6,806
حجم:203M
ارزش معاملات:597B
حجم مبنا:15.84M
2,9003,336
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
18,500
2,800
2,900
7,059,40275
127,500
2,789
2,901
5,9121
41,200,000
2,778
2,902
102,7801
178,794,974(88%)
2,437(100%)
حجمحقیقیتعداد
200,913,043(99%)
1,599(100%)
25,061,622(12%)
6(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,943,553(1%)
3(0%)
سرانه خرید حقیقی: 215,038,189 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.58سرانه فروش حقیقی: 368,277,754 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.71
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9511,8362,0212,437-
حمایت22,4372,3792,0832,720-
حمایت12,6932,5782,1452,8958,795
P3,1793,1213,1793,179-
مقاومت13,4353,3203,7523,4628,912
مقاومت23,9213,8633,8143,637-
مقاومت34,1774,0623,8763,921-


آخرین اخبار خگستر

نمایش اخبار قدیمی‌تر