سفانو

سیمان فارس نو

1402/09/15 10:42:28
پایانی:82,240
(0.43%)
آخرین:83,770
(2.3%)

تعداد معاملات:87
حجم:26,756
ارزش معاملات:2.26B
حجم مبنا:200,000
76,15087,610
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
179
83,770
83,900
1,5061
3694
83,750
84,000
541
1596
83,460
84,440
2,0001
26,756(100%)
35(100%)
حجمحقیقیتعداد
18,310(68%)
36(95%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
8,446(32%)
2(5%)
سرانه خرید حقیقی: 62,868,955 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.50سرانه فروش حقیقی: 41,828,177 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.67
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت357,30059,53066,40568,820-
حمایت268,82069,93568,69879,325-
حمایت184,80087,03070,98985,815295,780
P96,32097,43596,32096,320-
مقاومت1112,300114,530130,570106,825303,380
مقاومت2123,820124,935132,861113,315-
مقاومت3139,800142,030135,155123,820-


آخرین اخبار سفانو

نمایش اخبار قدیمی‌تر