سفانو

سيمان فارس نو

1401/02/29 23:18:23
پایانی:34,630
(-0.4%)
آخرین:34,370
(-1.15%)

تعداد معاملات:270
حجم:1.03M
ارزش معاملات:35.86B
حجم مبنا:433,150
32,69036,850
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
225,431
34,370
34,800
1501
11,000
34,110
34,900
6,0001
330,148
34,100
35,000
4353
986,848(95%)
70(99%)
حجمحقیقیتعداد
943,555(91%)
117(99%)
48,707(5%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
92,000(9%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 488,207,803 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.75سرانه فروش حقیقی: 279,276,150 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.57
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
10
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,68018,62021,24523,990-
حمایت223,99023,96022,12028,001-
حمایت129,18029,12022,99530,479103,280
P34,49034,46034,49034,490-
مقاومت139,68039,62045,74438,501105,370
مقاومت244,99044,96046,61940,979-
مقاومت350,18050,12047,49544,990-


آخرین اخبار سفانو

نمایش اخبار قدیمی‌تر