خفناور

مهندسی صنعتی روان فن آور

1402/09/15 09:11:21
پایانی:50,700
(-0.09%)
آخرین:49,250
(-2.95%)

تعداد معاملات:2
حجم:11,011
ارزش معاملات:542M
حجم مبنا:386,474
49,25052,250
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
49,250
2,178,148117
000
49,400
24,5413
000
50,200
35,0001
11,011(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
11,011(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 279,128,850 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 558,257,700 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
12
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت321,10020,77523,56227,000-
حمایت227,00026,83724,49231,259-
حمایت132,25031,92525,42133,890112,500
P38,15037,98738,15038,150-
مقاومت143,40043,07549,57842,409112,500
مقاومت249,30049,13750,50745,040-
مقاومت354,55054,22551,43749,300-


آخرین اخبار خفناور

نمایش اخبار قدیمی‌تر