خفناور

مهندسی صنعتی روان فن آور

1401/03/02 13:54:06
پایانی:34,250
(2.85%)
آخرین:34,250
(2.85%)

تعداد معاملات:778
حجم:2.3M
ارزش معاملات:79.07B
حجم مبنا:317,461
32,35034,250
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
100686,797
34,250
34,900
14,6411
31,492
34,200
35,050
1491
11,000
34,100
000
2,309,085(100%)
287(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,119,085(92%)
385(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
190,000(8%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 275,561,537 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.46سرانه فروش حقیقی: 188,516,003 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.68
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
13
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
7
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت316,08316,80019,40020,566-
حمایت220,56620,92520,26724,539-
حمایت126,48327,20021,13326,99396,350
P30,96631,32530,96630,966-
مقاومت136,88337,60043,66634,93997,200
مقاومت241,36641,72544,53237,393-
مقاومت347,28348,00045,40041,366-


آخرین اخبار خفناور

نمایش اخبار قدیمی‌تر