ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

1401/05/29 09:35:16
پایانی:6,410
(-3.31%)
آخرین:6,520
(-1.65%)

تعداد معاملات:71
حجم:268,824
ارزش معاملات:1.72B
حجم مبنا:1
6,2407,020
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,220
6,520
6,550
5641
15,000
6,510
6,570
2,4201
28,658
6,500
6,580
18,5291
279,340(100%)
33(100%)
حجمحقیقیتعداد
279,340(100%)
33(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 54,259,678 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 54,259,678 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
10
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
4
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,6532,4303,1304,276-
حمایت24,2764,1653,3635,346-
حمایت15,4535,2303,5966,00719,550
P7,0766,9657,0767,076-
مقاومت18,2538,0309,6638,14619,950
مقاومت29,8769,7659,8968,807-
مقاومت311,05310,83010,1309,876-


آخرین اخبار ثرود

نمایش اخبار قدیمی‌تر