پتایر

ایران‌ تایر

1401/05/22 01:47:53
پایانی:1,204
(-2.58%)
آخرین:1,202
(-2.75%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:12.74M
1,1621,310
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
224,325
1,191
1,203
6,8781
2100,000
1,186
1,205
30,0001
255,000
1,185
1,210
639,9283
11,595,962(100%)
175(100%)
حجمحقیقیتعداد
11,595,962(100%)
130(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 79,780,218 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.74سرانه فروش حقیقی: 107,396,448 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.35
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
13
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3714695779903-
حمایت29038938071,032-
حمایت11,0521,0338351,1123,626
P1,2411,2311,2411,241-
مقاومت11,3901,3711,5681,3703,682
مقاومت21,5791,5691,5961,450-
مقاومت31,7281,7091,6241,579-


آخرین اخبار پتایر

نمایش اخبار قدیمی‌تر