پتاير

ايران‌ تاير

1401/05/28 08:56:15
پایانی:1,242
(-0.16%)
آخرین:1,251
(0.56%)

تعداد معاملات:479
حجم:14.09M
ارزش معاملات:17.5B
حجم مبنا:12.07M
1,1701,318
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2492,171
1,250
1,252
2811
17,964
1,230
1,255
105,00012
18,000
1,226
1,256
15,0003
13,875,809(98%)
142(99%)
حجمحقیقیتعداد
14,095,809(100%)
196(100%)
220,000(2%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 121,364,470 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.36سرانه فروش حقیقی: 89,321,401 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
15
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
8
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3830837906961-
حمایت29619649291,066-
حمایت11,1061,1139521,1313,697
P1,2371,2401,2371,237-
مقاومت11,3821,3891,5491,3423,734
مقاومت21,5131,5161,5721,407-
مقاومت31,6581,6651,5961,513-


آخرین اخبار پتایر

نمایش اخبار قدیمی‌تر