پتایر

ایران‌ تایر

1402/09/06 09:35:30
پایانی:2,751
(3.03%)
آخرین:2,753
(3.1%)

تعداد معاملات:419
حجم:3.95M
ارزش معاملات:10.92B
حجم مبنا:5.85M
2,4842,856
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100,000
2,751
2,768
1,9001
125,634
2,750
2,769
110,0002
6112,240
2,745
2,770
362,1043
6,190,945(98%)
158(99%)
حجمحقیقیتعداد
5,742,674(91%)
128(98%)
147,300(2%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
595,571(9%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 107,792,972 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.87سرانه فروش حقیقی: 123,422,626 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.14
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
10
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
5
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,6921,7621,9752,049-
حمایت22,0492,0842,0462,374-
حمایت12,5442,6142,1172,5759,040
P2,9012,9362,9012,901-
مقاومت13,3963,4663,9623,2269,227
مقاومت23,7533,7884,0333,427-
مقاومت34,2484,3184,1053,753-


آخرین اخبار پتایر

نمایش اخبار قدیمی‌تر