ثجنوب

سرمایه گذاری مسکن جنوب

1402/09/06 09:35:28
پایانی:15,130
(4.05%)
آخرین:14,880
(2.33%)

تعداد معاملات:105
حجم:726,843
ارزش معاملات:11B
حجم مبنا:1
13,82015,260
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1345
14,900
14,960
2,9991
517,657
14,880
14,980
44,3461
428,570
14,850
14,990
8,5003
909,108(100%)
33(100%)
حجمحقیقیتعداد
764,108(84%)
48(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
145,000(16%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 416,812,243 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.73سرانه فروش حقیقی: 240,853,209 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.58
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
1
خرید
0
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
0
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,9338,8909,0309,256-
حمایت29,2569,2359,0769,470-
حمایت19,4939,4509,1239,60229,240
P9,8169,7959,8169,816-
مقاومت110,05310,01010,33610,03029,590
مقاومت210,37610,35510,38310,162-
مقاومت310,61310,57010,43010,376-


آخرین اخبار ثجنوب

نمایش اخبار قدیمی‌تر