وتجارت

بانک تجارت

1402/09/06 09:13:33
پایانی:2,157
(0%)
آخرین:2,169
(0.55%)

تعداد معاملات:53
حجم:800,973
ارزش معاملات:1.73B
حجم مبنا:55.37M
2,0072,307
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1163,780
2,167
2,170
409,3792
1174,110
2,165
2,171
259,4182
1210,730
2,163
2,173
17,8501
246,832(18%)
19(90%)
حجمحقیقیتعداد
1,391,095(100%)
30(100%)
1,144,263(82%)
2(10%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 28,021,927 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.28سرانه فروش حقیقی: 100,019,730 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.57

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار وتجارت

نمایش اخبار قدیمی‌تر