وتجارت

بانک تجارت

1401/05/29 10:41:19
پایانی:1,770
(-1.61%)
آخرین:1,767
(-1.77%)

تعداد معاملات:3,532
حجم:131M
ارزش معاملات:233B
حجم مبنا:66.7M
1,6921,906
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
1,767
1,770
10,0002
2167,415
1,766
1,771
3,1571
7114,379
1,765
1,773
121,4235
116,049,670(88%)
1,114(99%)
حجمحقیقیتعداد
131,093,304(99%)
1,209(100%)
15,863,634(12%)
6(1%)
حجمحقوقیتعداد
820,000(1%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 184,387,716 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 191,923,199 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
8
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0121,0881,2101,180-
حمایت21,1801,2181,2501,367-
حمایت11,5001,5761,2911,4825,407
P1,6681,7061,6681,668-
مقاومت11,9882,0642,3481,8555,494
مقاومت22,1562,1942,3891,970-
مقاومت32,4762,5522,4302,156-


آخرین اخبار وتجارت

نمایش اخبار قدیمی‌تر