تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

1401/05/18 19:08:05
پایانی:11,110
(-1.94%)
آخرین:11,000
(-2.91%)

تعداد معاملات:361
حجم:1.17M
ارزش معاملات:13.06B
حجم مبنا:1
10,66012,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1238
11,000
11,030
179,0001
26,115
10,930
11,190
30,0003
11,000
10,900
11,200
13,2062
633,265(54%)
116(97%)
حجمحقیقیتعداد
1,176,265(100%)
118(100%)
543,000(46%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 60,651,501 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.55سرانه فروش حقیقی: 110,748,340 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
8
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
4
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,7106,3707,1908,690-
حمایت28,6908,5207,4639,942-
حمایت19,9909,6507,73610,71733,940
P11,97011,80011,97011,970-
مقاومت113,27012,93014,84313,22234,290
مقاومت215,25015,08015,11613,997-
مقاومت316,55016,21015,39015,250-


آخرین اخبار تاپکیش

نمایش اخبار قدیمی‌تر