وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

1401/05/18 19:08:05
پایانی:8,990
(-0.77%)
آخرین:9,000
(-0.66%)

تعداد معاملات:133
حجم:730,866
ارزش معاملات:6.5B
حجم مبنا:1.65M
8,5209,600
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,697
8,930
9,000
5001
11,216
8,920
9,010
4,3221
265,783
8,900
9,040
22,8843
604,995(83%)
48(96%)
حجمحقیقیتعداد
670,866(92%)
52(98%)
125,871(17%)
2(4%)
حجمحقوقیتعداد
60,000(8%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 113,310,521 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.98سرانه فروش حقیقی: 115,982,410 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.02
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
10
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,7404,3605,1606,720-
حمایت26,7206,5305,4267,942-
حمایت17,9407,5605,6938,69727,160
P9,9209,7309,9209,920-
مقاومت111,14010,76012,62611,14227,540
مقاومت213,12012,93012,89311,897-
مقاومت314,34013,96013,16013,120-


آخرین اخبار وتوکا

نمایش اخبار قدیمی‌تر