وتوكا

سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ

1401/05/19 14:58:05
پایانی:8,910
(-0.88%)
آخرین:8,720
(-3%)

تعداد معاملات:114
حجم:712,780
ارزش معاملات:6.27B
حجم مبنا:1.65M
8,4609,520
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
330,984
8,710
8,790
7,0001
124,594
8,700
8,800
24,0795
11,000
8,680
8,850
20,0001
497,780(70%)
44(96%)
حجمحقیقیتعداد
712,180(100%)
50(98%)
215,000(30%)
2(4%)
حجمحقوقیتعداد
600(0%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 100,800,450 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.79سرانه فروش حقیقی: 126,910,476 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
10
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,7404,3605,1606,720-
حمایت26,7206,5305,4267,942-
حمایت17,9407,5605,6938,69727,160
P9,9209,7309,9209,920-
مقاومت111,14010,76012,62611,14227,540
مقاومت213,12012,93012,89311,897-
مقاومت314,34013,96013,16013,120-


آخرین اخبار وتوکا

نمایش اخبار قدیمی‌تر