غناب

روغن‌ نباتی‌ ناب

1402/07/04 12:22:08
پایانی:995,600
(0%)
آخرین:965,750
(-2.99%)

تعداد معاملات:6
حجم:429
ارزش معاملات:414M
حجم مبنا:1M
965,7501,025,450
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
965,750
82,20980
000
966,000
1042
000
995,000
2582
429(100%)
6(100%)
حجمحقیقیتعداد
429(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 71,185,400 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.17سرانه فروش حقیقی: 427,112,400 تومانقدرت فروش حقیقی: 6.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
11
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
9
خرید
7
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3743,383760,975787,362778,566-
حمایت2778,566787,362796,165818,886-
حمایت1848,933866,525804,957843,7962,757,900
P884,116892,912884,116884,116-
مقاومت1954,483972,0751,033,642924,4362,757,900
مقاومت2989,666998,4621,042,434949,346-
مقاومت31,060,0331,077,6251,051,237989,666-


آخرین اخبار غناب

نمایش اخبار قدیمی‌تر