غناب

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
11
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
9
خرید
7
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3743,383760,975787,362778,566-
حمایت2778,566787,362796,165818,886-
حمایت1848,933866,525804,957843,7962,757,900
P884,116892,912884,116884,116-
مقاومت1954,483972,0751,033,642924,4362,757,900
مقاومت2989,666998,4621,042,434949,346-
مقاومت31,060,0331,077,6251,051,237989,666-

آخرین اخبار غناب

نمایش اخبار قدیمی‌تر