غناب

روغن‌ نباتي‌ ناب

1401/04/09 14:30:25
پایانی:214,050
(1.46%)
آخرین:215,150
(1.99%)

تعداد معاملات:27
حجم:18,285
ارزش معاملات:3.93B
حجم مبنا:23,360
206,750215,150
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4016,492
215,150
000
155
210,950
000
31,560
206,750
000
1,556(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,556(100%)
9(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 333,061,800 تومانقدرت خرید حقیقی: 9.00سرانه فروش حقیقی: 37,006,866 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
10
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3144,866150,725159,512156,583-
حمایت2156,583159,512162,444170,010-
حمایت1180,016185,875165,372178,306610,350
P191,733194,662191,733191,733-
مقاومت1215,166221,025241,527205,160610,350
مقاومت2226,883229,812244,455213,456-
مقاومت3250,316256,175247,387226,883-


آخرین اخبار غناب

نمایش اخبار قدیمی‌تر