پلاسك

پلاسكوكار

1401/05/27 17:50:56
پایانی:2,878
(-0.72%)
آخرین:2,850
(-1.69%)

تعداد معاملات:213
حجم:2.46M
ارزش معاملات:7.04B
حجم مبنا:5.21M
2,7553,043
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
18,000
2,860
2,890
3,0001
26,384
2,850
2,897
8,2511
15,000
2,835
2,919
5,0001
2,333,750(98%)
56(98%)
حجمحقیقیتعداد
2,369,435(99%)
59(97%)
51,856(2%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
16,171(1%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 119,938,080 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.04سرانه فروش حقیقی: 115,580,236 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.96
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
13
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5771,5121,7352,088-
حمایت22,0882,0561,8092,429-
حمایت12,4692,4041,8832,6398,618
P2,9802,9482,9802,980-
مقاومت13,3613,2963,8163,3218,790
مقاومت23,8723,8403,8903,531-
مقاومت34,2534,1883,9653,872-


آخرین اخبار پلاسک

نمایش اخبار قدیمی‌تر