بهیر

س. توسعه تجارت هیرمند

1402/09/06 09:09:15
پایانی:7,190
(0%)
آخرین:7,330
(1.94%)

تعداد معاملات:1
حجم:8,156
ارزش معاملات:59.78M
حجم مبنا:1.38M
7,0507,330
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17,070
7,210
7,330
174,3195
120,000
7,200
7,380
7,0001
18,490
7,070
7,660
6,8831
8,156(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
8,156(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 58,641,640 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 58,641,640 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00


آخرین اخبار بهیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر