بهیر

س. توسعه تجارت هیرمند

1401/07/10 04:31:25
پایانی:9,370
(0%)
آخرین:9,090
(-2.98%)

تعداد معاملات:2
حجم:2,500
ارزش معاملات:22.72M
حجم مبنا:1.06M
9,0909,650
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
9,090
3,289,6961,341
000
9,100
551,058222
000
9,240
2,5001
2,500(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,500(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 23,425,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.00سرانه فروش حقیقی: 11,712,500 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.50


آخرین اخبار بهیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر