وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

1402/07/04 15:29:26
پایانی:1,597
(0.63%)
آخرین:1,598
(0.69%)

تعداد معاملات:90
حجم:1.54M
ارزش معاملات:2.46B
حجم مبنا:1
1,5081,666
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
1,591
1,598
35,0001
339,631
1,590
1,599
67,7842
234,836
1,585
1,600
10,0322
1,251,785(81%)
20(95%)
حجمحقیقیتعداد
1,539,274(100%)
39(98%)
291,489(19%)
1(5%)
حجمحقوقیتعداد
4,000(0%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 99,955,032 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.59سرانه فروش حقیقی: 63,031,296 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.63
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
10
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
5
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,2761,2921,3691,413-
حمایت21,4131,4211,3941,530-
حمایت11,5831,5991,4201,6025,255
P1,7201,7281,7201,720-
مقاومت11,8901,9062,0851,8375,344
مقاومت22,0272,0352,1111,909-
مقاومت32,1972,2132,1362,027-


آخرین اخبار وهور

نمایش اخبار قدیمی‌تر