وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

1401/05/18 18:05:23
پایانی:1,185
(0.16%)
آخرین:1,198
(1.26%)

تعداد معاملات:239
حجم:5.11M
ارزش معاملات:6.1B
حجم مبنا:26.47M
1,1241,242
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
112,525
1,184
1,200
170,0002
4420,606
1,181
1,206
15,9501
2378,881
1,180
1,208
60,0001
4,036,207(79%)
68(94%)
حجمحقیقیتعداد
5,117,326(100%)
81(100%)
1,081,119(21%)
4(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 70,336,842 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.94سرانه فروش حقیقی: 74,864,584 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.06
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
10
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
7
خرید
5
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3788760833962-
حمایت29629488581,074-
حمایت11,0811,0538821,1433,558
P1,2551,2411,2551,255-
مقاومت11,3741,3461,5171,3673,616
مقاومت21,5481,5341,5411,436-
مقاومت31,6671,6391,5661,548-


آخرین اخبار وهور

نمایش اخبار قدیمی‌تر