وهور

مديريت انرژي اميد تابان هور

1401/04/09 14:30:25
پایانی:1,360
(-0.14%)
آخرین:1,342
(-1.46%)

تعداد معاملات:286
حجم:5.95M
ارزش معاملات:8.04B
حجم مبنا:26.47M
1,2941,430
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
18,000
1,345
1,356
3,7471
190,004
1,342
1,358
1541
111,153
1,340
1,359
40,0001
5,722,374(58%)
100(97%)
حجمحقیقیتعداد
9,897,179(100%)
133(100%)
4,174,805(42%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 77,824,286 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.77سرانه فروش حقیقی: 101,204,236 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.30
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0941,0751,1321,228-
حمایت21,2281,2181,1511,315-
حمایت11,3241,3051,1701,3704,279
P1,4581,4481,4581,458-
مقاومت11,5541,5351,6691,5454,332
مقاومت21,6881,6781,6881,600-
مقاومت31,7841,7651,7071,688-


آخرین اخبار وهور

نمایش اخبار قدیمی‌تر