وشهر

بانك شهر

1401/04/16 21:38:02
پایانی:4,930
(-2.37%)
آخرین:4,900
(-2.97%)

تعداد معاملات:488
حجم:9.29M
ارزش معاملات:45.77B
حجم مبنا:6.22M
4,9005,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,035
4,860
4,900
52,8923
000
4,970
36,0001
000
4,980
3,8891
6,365,498(63%)
176(98%)
حجمحقیقیتعداد
9,641,739(96%)
199(100%)
3,720,957(37%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
444,716(4%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 178,306,279 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.75سرانه فروش حقیقی: 238,863,182 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.34
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
11
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,4803,4703,6993,949-
حمایت23,9493,9443,7764,300-
حمایت14,3984,3883,8524,51614,265
P4,8674,8624,8674,867-
مقاومت15,3165,3065,8415,21814,554
مقاومت25,7855,7805,9175,434-
مقاومت36,2346,2245,9945,785-


آخرین اخبار وشهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر