وشهر

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
9
خرید
9
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
5
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,8134,3755,8876,276-
حمایت26,2766,5576,3928,587-
حمایت19,86310,4256,89610,01540,350
P12,32612,60712,32612,326-
مقاومت115,91316,47520,00314,63740,980
مقاومت218,37618,65720,50716,065-
مقاومت321,96322,52521,01218,376-

آخرین اخبار وشهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر