واحصا

احیاء صنایع خراسان

1402/03/02 09:07:06
پایانی:38,300
(-2.42%)
آخرین:38,100
(-2.92%)

تعداد معاملات:32
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
38,10040,400
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1150,472
38,100
38,250
146,9464
000
38,400
7,4343
000
38,950
13,5711
45,037(100%)
11(100%)
حجمحقیقیتعداد
45,037(100%)
14(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 156,810,645 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.27سرانه فروش حقیقی: 123,208,364 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-14,766-20,350-10,7759,966-
حمایت29,9667,175-7,58024,597-
حمایت123,53317,950-4,39033,636111,200
P48,26645,47548,26648,266-
مقاومت161,83356,25078,59062,897112,550
مقاومت286,56683,77581,78071,936-
مقاومت3100,13394,55084,97586,566-


آخرین اخبار واحصا

نمایش اخبار قدیمی‌تر