واحصا

احياء صنايع خراسان

1401/07/15 21:51:33
پایانی:86,600
(-0.28%)
آخرین:84,250
(-2.99%)

تعداد معاملات:15
حجم:11,243
ارزش معاملات:947M
حجم مبنا:115,474
84,25089,450
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
84,250
563,542135
000
84,300
601
000
84,450
10,8414
11,243(100%)
12(100%)
حجمحقیقیتعداد
11,243(100%)
3(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 81,136,983 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.25سرانه فروش حقیقی: 324,547,933 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت369,95067,67571,08779,050-
حمایت279,05077,91272,22584,264-
حمایت183,60081,32573,36287,485264,450
P92,70091,56292,70092,700-
مقاومت197,25094,975102,93797,914264,450
مقاومت2106,350105,212104,074101,135-
مقاومت3110,900108,625105,212106,350-


آخرین اخبار واحصا

نمایش اخبار قدیمی‌تر