واحصا

احیاء صنایع خراسان

1401/04/04 17:56:08
پایانی:101,700
(-2.91%)
آخرین:101,650
(-2.95%)

تعداد معاملات:474
حجم:471,884
ارزش معاملات:47.98B
حجم مبنا:95,466
101,650107,850
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
101,650
298,93370
000
102,000
8,1962
000
102,200
3001
349,379(74%)
202(99%)
حجمحقیقیتعداد
471,884(100%)
171(100%)
122,505(26%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 175,900,219 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.63سرانه فروش حقیقی: 280,646,800 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
10
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت337,10041,12550,98752,800-
حمایت252,80054,81254,27767,869-
حمایت176,55080,57557,56377,180300,900
P92,25094,26292,25092,250-
مقاومت1116,000120,025143,036107,319305,900
مقاومت2131,700133,712146,322116,630-
مقاومت3155,450159,475149,612131,700-


آخرین اخبار واحصا

نمایش اخبار قدیمی‌تر