واحصا

احیاء صنایع خراسان

1402/09/15 10:44:49
پایانی:25,450
(0.59%)
آخرین:25,600
(1.18%)

تعداد معاملات:68
حجم:156,007
ارزش معاملات:3.97B
حجم مبنا:1
24,55026,050
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
25,300
25,650
4222
215,699
25,250
25,750
2,0001
310,600
25,200
25,800
1001
115,189(74%)
18(86%)
حجمحقیقیتعداد
156,007(100%)
33(100%)
40,818(26%)
3(14%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 162,864,447 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.35سرانه فروش حقیقی: 120,314,489 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-26,166-33,250-22,6252,166-
حمایت22,166-1,375-19,08018,401-
حمایت116,3339,250-15,54028,43191,500
P44,66641,12544,66644,666-
مقاومت158,83351,75076,54060,90191,500
مقاومت287,16683,62580,08070,931-
مقاومت3101,33394,25083,62587,166-


آخرین اخبار واحصا

نمایش اخبار قدیمی‌تر