وكار

بانك‌ كارآفرين‌

1400/11/01 04:53:29
پایانی:2,170
(-1.98%)
آخرین:2,104
(-4.96%)

تعداد معاملات:193
حجم:6.33M
ارزش معاملات:13.32B
حجم مبنا:15.8M
2,1042,324
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
2,104
1,159,90817
000
2,105
26,0023
000
2,110
2,0001
3,132,569(49%)
104(98%)
حجمحقیقیتعداد
6,332,519(100%)
33(97%)
3,200,000(51%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
50(0%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 65,362,257 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.16سرانه فروش حقیقی: 416,411,097 تومانقدرت فروش حقیقی: 6.37
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0819501,1461,605-
حمایت21,6051,5391,2121,905-
حمایت11,8671,7361,2772,0906,387
P2,3912,3252,3912,391-
مقاومت12,6532,5222,9802,6916,453
مقاومت23,1773,1113,0452,876-
مقاومت33,4393,3083,1113,177-


آخرین اخبار وکار

نمایش اخبار قدیمی‌تر