وكار

بانك‌ كارآفرين‌

1401/05/21 15:39:16
پایانی:3,155
(0%)
آخرین:3,165
(0.31%)

تعداد معاملات:33
حجم:270,058
ارزش معاملات:855M
حجم مبنا:15.8M
2,9663,344
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2131,834
3,165
3,180
5,0001
1400,000
3,160
3,190
60,0002
1500,000
3,123
3,200
9,7781
283,941(33%)
14(88%)
حجمحقیقیتعداد
849,492(100%)
26(100%)
565,551(67%)
2(13%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 63,988,132 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 103,082,586 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.61
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
3
خرید
16
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,6562,6582,7422,824-
حمایت22,8242,8252,7702,953-
حمایت12,9942,9962,7983,0339,495
P3,1623,1633,1623,162-
مقاومت13,3323,3343,5313,2919,560
مقاومت23,5003,5013,5593,371-
مقاومت33,6703,6723,5873,500-


آخرین اخبار وکار

نمایش اخبار قدیمی‌تر