وجامي

سرمايه گذاري جامي

1402/03/18 12:05:41
پایانی:2,697
(-2.17%)
آخرین:2,675
(-2.97%)

تعداد معاملات:160
حجم:5.32M
ارزش معاملات:14.35B
حجم مبنا:1
2,6752,839
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
2,677
483,2793
000
2,700
5,0001
000
2,703
210,0002
3,823,592(72%)
55(98%)
حجمحقیقیتعداد
5,323,592(100%)
65(100%)
1,500,000(28%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 187,495,047 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.85سرانه فروش حقیقی: 220,888,117 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.18
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,6051,4821,6812,125-
حمایت22,1252,0641,7472,429-
حمایت12,4002,2771,8132,6168,025
P2,9202,8592,9202,920-
مقاومت13,1953,0723,5363,2248,150
مقاومت23,7153,6543,6023,411-
مقاومت33,9903,8673,6683,715-


آخرین اخبار وجامی

نمایش اخبار قدیمی‌تر