وجامی

سرمایه گذاری جامی

1402/09/06 09:09:41
پایانی:2,085
(-1.41%)
آخرین:2,090
(-1.18%)

تعداد معاملات:5
حجم:251,309
ارزش معاملات:523M
حجم مبنا:1
2,0522,178
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
125,000
2,102
2,125
5,0001
125,000
2,099
2,130
321,5002
125,000
2,095
2,131
20,0001
231,187(92%)
3(75%)
حجمحقیقیتعداد
251,309(100%)
2(100%)
20,122(8%)
1(25%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 160,674,965 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.61سرانه فروش حقیقی: 261,989,632 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.63
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
11
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1091,0131,2691,717-
حمایت21,7171,6691,3552,108-
حمایت12,1342,0381,4402,3507,553
P2,7422,6942,7422,742-
مقاومت13,1593,0633,6613,1337,653
مقاومت23,7673,7193,7463,375-
مقاومت34,1844,0883,8323,767-


آخرین اخبار وجامی

نمایش اخبار قدیمی‌تر