وجامي

سرمايه گذاري جامي

1401/05/28 08:56:15
پایانی:3,279
(-2.49%)
آخرین:3,263
(-2.97%)

تعداد معاملات:356
حجم:3.96M
ارزش معاملات:13B
حجم مبنا:2.35M
3,2633,463
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
3,263
609,61314
000
3,299
44,0001
000
3,300
56,7052
3,965,884(100%)
113(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,965,884(100%)
130(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 115,080,828 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.15سرانه فروش حقیقی: 100,031,797 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.87
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
11
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
7
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7371,7161,9742,274-
حمایت22,2742,2632,0602,668-
حمایت12,7682,7472,1462,9119,789
P3,3053,2943,3053,305-
مقاومت13,7993,7784,3793,6999,890
مقاومت24,3364,3254,4653,942-
مقاومت34,8304,8094,5514,336-


آخرین اخبار وجامی

نمایش اخبار قدیمی‌تر