شپنا

پالایش نفت اصفهان

1400/10/28 01:05:46
پایانی:5,420
(-0.55%)
آخرین:5,330
(-2.2%)

تعداد معاملات:6,915
حجم:62.21M
ارزش معاملات:337B
حجم مبنا:20.97M
5,1805,720
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
8312,748
5,320
5,350
9,3081
19333,457
5,310
5,360
112,0003
731,606,819
5,300
5,370
10,5475
52,194,892(84%)
2,467(100%)
حجمحقیقیتعداد
56,639,022(91%)
2,234(100%)
10,017,977(16%)
8(0%)
حجمحقوقیتعداد
5,573,847(9%)
11(0%)
سرانه خرید حقیقی: 114,672,198 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.83سرانه فروش حقیقی: 137,414,278 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.20
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,8833,7504,0504,616-
حمایت24,6164,5504,1505,075-
حمایت15,0834,9504,2505,35816,250
P5,8165,7505,8165,816-
مقاومت16,2836,1506,8496,27516,470
مقاومت27,0166,9506,9496,558-
مقاومت37,4837,3507,0507,016-


آخرین اخبار شپنا

نمایش اخبار قدیمی‌تر