بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

1401/05/18 19:13:20
پایانی:1,919
(0.05%)
آخرین:1,900
(-0.93%)

تعداد معاملات:610
حجم:10.85M
ارزش معاملات:20.84B
حجم مبنا:1
1,8232,013
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,310
1,900
1,906
50,0001
13,450
1,890
1,907
50,0001
12,680
1,888
1,913
59,1031
10,856,024(100%)
131(99%)
حجمحقیقیتعداد
10,856,024(100%)
240(100%)
2,000(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
2,000(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 159,028,321 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.83سرانه فروش حقیقی: 86,802,958 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.55
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
9
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
4
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38497869751,291-
حمایت21,2911,2591,0381,580-
حمایت11,6051,5421,1011,7585,722
P2,0472,0152,0472,047-
مقاومت12,3612,2982,7382,3365,804
مقاومت22,8032,7712,8012,514-
مقاومت33,1173,0542,8652,803-


آخرین اخبار بجهرم

نمایش اخبار قدیمی‌تر