بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

1402/09/15 10:44:22
پایانی:2,632
(-1.12%)
آخرین:2,617
(-1.69%)

تعداد معاملات:272
حجم:4.67M
ارزش معاملات:12.31B
حجم مبنا:1
2,5292,795
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
329,834
2,617
2,620
2,4501
4220,800
2,616
2,621
150,0501
1100,000
2,615
2,630
176,1387
4,595,098(97%)
88(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,660,384(98%)
124(99%)
165,286(3%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
100,000(2%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 137,435,203 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.39سرانه فروش حقیقی: 98,920,408 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.72
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
15
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4371,2991,5812,138-
حمایت22,1382,0691,6752,569-
حمایت12,5642,4261,7692,8358,958
P3,2653,1963,2653,265-
مقاومت13,6913,5534,2103,6969,046
مقاومت24,3924,3234,3043,962-
مقاومت34,8184,6804,3984,392-


آخرین اخبار بجهرم

نمایش اخبار قدیمی‌تر