غپونه

نوش پونه مشهد

1402/09/06 09:14:35
پایانی:12,680
(-0.23%)
آخرین:12,580
(-1.02%)

تعداد معاملات:207
حجم:1.6M
ارزش معاملات:20.33B
حجم مبنا:1.29M
12,08013,340
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
34,953
12,360
12,580
2151
36,345
12,350
12,600
43,4084
1807
12,340
12,640
10,0001
1,628,740(100%)
101(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,628,740(100%)
50(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 204,479,437 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 413,048,464 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.02


آخرین اخبار غپونه

نمایش اخبار قدیمی‌تر