آبین

کشت و صنعت آبشیرین

1402/09/15 10:52:50
پایانی:4,075
(-0.26%)
آخرین:4,119
(0.8%)

تعداد معاملات:94
حجم:1.44M
ارزش معاملات:5.86B
حجم مبنا:1
3,9644,208
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,603
4,119
4,120
12,9232
227,050
4,084
4,128
50,0001
112,500
4,060
4,129
32,3102
1,883,727(100%)
26(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,883,727(100%)
40(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 295,237,981 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.54سرانه فروش حقیقی: 191,904,688 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.65
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
9
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7361,3852,3273,973-
حمایت23,9733,7972,6415,413-
حمایت15,5065,1552,9556,30320,920
P7,7437,5677,7437,743-
مقاومت19,2768,92511,1249,18321,340
مقاومت211,51311,33711,43810,073-
مقاومت313,04612,69511,75211,513-


آخرین اخبار آبین

نمایش اخبار قدیمی‌تر