ثپرديس

سرمايه گذاري مسكن پرديس

1401/05/21 14:15:05
پایانی:3,820
(-2.62%)
آخرین:3,782
(-3.59%)

تعداد معاملات:109
حجم:768,425
ارزش معاملات:2.93B
حجم مبنا:1
3,6884,158
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
214,308
3,782
3,820
57,4552
11,345
3,777
3,824
1,9001
15,000
3,775
3,836
3,5791
660,825(86%)
42(98%)
حجمحقیقیتعداد
768,425(100%)
44(100%)
107,600(14%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 60,103,607 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.90سرانه فروش حقیقی: 66,713,261 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
11
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,3482,2892,5382,904-
حمایت22,9042,8742,6213,284-
حمایت13,3433,2842,7043,51811,158
P3,8993,8693,8993,899-
مقاومت14,3384,2794,8594,27911,468
مقاومت24,8944,8644,9424,513-
مقاومت35,3335,2745,0254,894-


آخرین اخبار ثپردیس

نمایش اخبار قدیمی‌تر