ثپرديس

سرمايه گذاري مسكن پرديس

1401/02/30 00:00:27
پایانی:4,369
(-5.3%)
آخرین:4,339
(-5.96%)

تعداد معاملات:854
حجم:10.51M
ارزش معاملات:45.95B
حجم مبنا:3.43M
4,3384,890
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
313,075
4,338
4,375
6,3892
11,350
3,720
4,381
2,5231
000
4,391
2,1361
10,467,357(100%)
293(100%)
حجمحقیقیتعداد
10,517,357(100%)
251(100%)
50,000(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 156,081,511 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.85سرانه فروش حقیقی: 183,069,054 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.17
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
13
خرید
9
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
5
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
4
خرید
4
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,0012,1142,4852,629-
حمایت22,6292,6852,6083,195-
حمایت13,4843,5972,7323,54513,015
P4,1124,1684,1124,112-
مقاومت14,9675,0805,9454,67813,254
مقاومت25,5955,6516,0695,028-
مقاومت36,4506,5636,1925,595-


آخرین اخبار ثپردیس

نمایش اخبار قدیمی‌تر