وحكمت

بيمه حكمت صبا

1401/05/28 10:19:54
پایانی:1,916
(0.84%)
آخرین:1,932
(1.68%)

تعداد معاملات:463
حجم:11.31M
ارزش معاملات:21.67B
حجم مبنا:5.21M
1,8431,957
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
1,932
1,935
6,4531
110,000
1,930
1,938
25,0001
110,000
1,920
1,939
622,6954
9,726,950(77%)
91(99%)
حجمحقیقیتعداد
10,594,666(83%)
171(99%)
2,987,103(23%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
2,119,387(17%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 204,800,397 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.73سرانه فروش حقیقی: 118,709,824 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.58
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
10
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38949751,1341,133-
حمایت21,1331,1731,1871,377-
حمایت11,5321,6131,2401,5275,731
P1,7711,8111,7711,771-
مقاومت12,1702,2512,6232,0155,844
مقاومت22,4092,4492,6762,165-
مقاومت32,8082,8892,7292,409-


آخرین اخبار وحکمت

نمایش اخبار قدیمی‌تر