وحكمت

بيمه حكمت صبا

1401/05/21 17:24:16
پایانی:1,761
(-0.84%)
آخرین:1,800
(1.35%)

تعداد معاملات:507
حجم:11.59M
ارزش معاملات:20.41B
حجم مبنا:5.67M
1,7231,829
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2220,000
1,792
1,800
155,6711
210,501
1,780
1,817
60,0001
139,271
1,776
1,818
104,2923
6,929,901(95%)
87(98%)
حجمحقیقیتعداد
6,540,480(90%)
109(97%)
327,441(5%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
716,862(10%)
3(3%)
سرانه خرید حقیقی: 140,270,754 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.33سرانه فروش حقیقی: 105,667,754 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.75
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
13
خرید
10
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
11
خرید
5
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37387819511,034-
حمایت21,0341,0561,0071,294-
حمایت11,4171,4601,0641,4545,351
P1,7131,7351,7131,713-
مقاومت12,0962,1392,5351,9735,456
مقاومت22,3922,4142,5922,133-
مقاومت32,7752,8182,6482,392-


آخرین اخبار وحکمت

نمایش اخبار قدیمی‌تر