وحکمت

بیمه حکمت صبا

1402/09/15 10:55:44
پایانی:2,853
(2.99%)
آخرین:2,853
(2.99%)

تعداد معاملات:242
حجم:11.1M
ارزش معاملات:31.66B
حجم مبنا:1
2,6872,853
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,462
2,840
2,853
383,0002
120,000
2,835
000
238,000
2,816
000
9,178,701(77%)
49(92%)
حجمحقیقیتعداد
3,234,401(27%)
38(93%)
2,795,000(23%)
4(8%)
حجمحقوقیتعداد
8,739,300(73%)
3(7%)
سرانه خرید حقیقی: 534,425,182 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.20سرانه فروش حقیقی: 242,835,422 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.45
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
10
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,8461,7972,0142,330-
حمایت22,3302,3062,0872,663-
حمایت12,7162,6672,1592,8689,224
P3,2003,1763,2003,200-
مقاومت13,5863,5374,0443,5339,306
مقاومت24,0704,0464,1163,738-
مقاومت34,4564,4074,1894,070-


آخرین اخبار وحکمت

نمایش اخبار قدیمی‌تر