حاريا

كشتيراني آريا

1401/05/21 13:48:51
پایانی:4,414
(-0.36%)
آخرین:4,342
(-1.98%)

تعداد معاملات:28
حجم:208,827
ارزش معاملات:906M
حجم مبنا:1.13M
4,3424,518
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
4,342
229,01613
000
4,395
2,2083
000
4,396
17,3641
208,827(100%)
19(100%)
حجمحقیقیتعداد
208,827(100%)
8(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 48,513,809 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.42سرانه فروش حقیقی: 115,220,297 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.38
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
15
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,7582,5902,8823,510-
حمایت23,5103,4262,9793,956-
حمایت13,9263,7583,0764,23113,026
P4,6784,5944,6784,678-
مقاومت15,0944,9265,6075,12413,027
مقاومت25,8465,7625,7045,399-
مقاومت36,2626,0945,8025,846-


آخرین اخبار حاریا

نمایش اخبار قدیمی‌تر