حاريا

كشتيراني آريا

1402/03/19 17:17:26
پایانی:7,440
(1.91%)
آخرین:7,440
(1.91%)

تعداد معاملات:184
حجم:2.65M
ارزش معاملات:19.75B
حجم مبنا:1.34M
7,1607,440
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,930
7,440
000
116,113
7,420
000
120,000
7,410
000
2,655,873(100%)
65(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,655,873(100%)
85(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 303,995,309 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.31سرانه فروش حقیقی: 232,467,001 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.76
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
10
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
6
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,7364,9655,3775,333-
حمایت25,3335,4475,5155,963-
حمایت16,3866,6155,6526,35322,300
P6,9837,0976,9836,983-
مقاومت18,0368,2659,2277,61322,320
مقاومت28,6338,7479,3648,003-
مقاومت39,6869,9159,5028,633-


آخرین اخبار حاریا

نمایش اخبار قدیمی‌تر