وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

1402/07/04 12:29:59
پایانی:1,782
(0%)
آخرین:1,795
(0.72%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:12.33M
1,6581,906
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
166,000
1,800
1,800
157,1381
4362,601
1,785
1,826
391,5001
190,700
1,784
1,836
85,3153
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
12
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33411414671,193-
حمایت21,1931,0935761,691-
حمایت11,6461,4466851,9996,239
P2,4982,3982,4982,498-
مقاومت12,9512,7513,5122,9966,339
مقاومت23,8033,7033,6213,304-
مقاومت34,2564,0563,7303,803-


آخرین اخبار وساخت

نمایش اخبار قدیمی‌تر