وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

1401/07/09 14:36:32
پایانی:952
(-1.55%)
آخرین:933
(-3.51%)

تعداد معاملات:618
حجم:29.56M
ارزش معاملات:28.13B
حجم مبنا:15.51M
9001,034
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
330,000
933
947
20,0001
153,000
931
948
121,1291
4509,756
930
949
66,5761
18,410,436(62%)
139(98%)
حجمحقیقیتعداد
20,073,746(68%)
183(98%)
11,153,269(38%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
9,489,959(32%)
4(2%)
سرانه خرید حقیقی: 126,091,619 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.21سرانه فروش حقیقی: 104,427,356 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
8
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3526531605669-
حمایت2669672630783-
حمایت18238286558532,915
P966969966966-
مقاومت11,1201,1251,2981,0802,958
مقاومت21,2631,2661,3231,150-
مقاومت31,4171,4221,3481,263-


آخرین اخبار وساخت

نمایش اخبار قدیمی‌تر