لازما

کارخانه های صنعتی آزمایش

1402/09/15 10:41:00
پایانی:55,950
(0.35%)
آخرین:57,400
(2.95%)

تعداد معاملات:14
حجم:39,439
ارزش معاملات:2.26B
حجم مبنا:356,189
54,10057,400
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
30667,309
57,400
58,400
9101
1920
54,500
60,000
1,0001
33,247
54,100
60,500
1,0102
39,439(100%)
7(100%)
حجمحقیقیتعداد
39,439(100%)
7(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 315,230,292 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 315,230,292 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
7
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت316,16618,60022,25021,033-
حمایت221,03322,25023,46726,610-
حمایت130,76633,20024,68330,056121,500
P35,63336,85035,63335,633-
مقاومت145,36647,80056,31641,210121,500
مقاومت250,23351,45057,53244,656-
مقاومت359,96662,40058,75050,233-


آخرین اخبار لازما

نمایش اخبار قدیمی‌تر