ثتران

سرمايه گذاري مسكن تهران

1401/04/09 15:07:13
پایانی:3,047
(3.18%)
آخرین:3,089
(4.6%)

تعداد معاملات:734
حجم:14.87M
ارزش معاملات:45.31B
حجم مبنا:1
2,8063,100
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,070
3,085
3,089
7,5002
113,000
3,070
3,090
60,5004
14,000
3,055
3,092
2,0001
14,822,423(100%)
164(99%)
حجمحقیقیتعداد
14,608,723(98%)
266(99%)
50,000(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
263,700(2%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 275,389,773 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.65سرانه فروش حقیقی: 167,341,274 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.61
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9261,8061,9982,431-
حمایت22,4312,3712,0622,725-
حمایت12,6962,5762,1262,9068,833
P3,2013,1413,2013,201-
مقاومت13,4663,3463,7953,4959,088
مقاومت23,9713,9113,8593,676-
مقاومت34,2364,1163,9233,971-


آخرین اخبار ثتران

نمایش اخبار قدیمی‌تر