ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

1401/07/10 03:49:42
پایانی:2,741
(-4.42%)
آخرین:2,725
(-4.98%)

تعداد معاملات:336
حجم:6M
ارزش معاملات:16.44B
حجم مبنا:5.23M
2,7253,011
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,000
2,723
2,725
631,17014
12,074
2,690
2,780
45,4963
12,500
2,559
2,800
63,8823
5,089,911(85%)
142(97%)
حجمحقیقیتعداد
6,001,569(100%)
46(100%)
911,658(15%)
5(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 98,249,620 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.27سرانه فروش حقیقی: 357,615,231 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
12
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7741,7701,9712,181-
حمایت22,1812,1792,0382,489-
حمایت12,5802,5762,1052,6798,936
P2,9872,9852,9872,987-
مقاومت13,3863,3823,8523,2959,079
مقاومت23,7933,7913,9193,485-
مقاومت34,1924,1883,9863,793-


آخرین اخبار ثتران

نمایش اخبار قدیمی‌تر