وپارس

بانک‌پارسیان‌

1402/09/15 10:44:43
پایانی:1,857
(-1.17%)
آخرین:1,825
(-2.87%)

تعداد معاملات:980
حجم:31.7M
ارزش معاملات:58.26B
حجم مبنا:62.53M
1,7861,972
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3311,530
1,824
1,825
199,6061
5270,800
1,823
1,829
400,0001
101,319,334
1,822
1,830
3,769,00011
31,423,873(97%)
395(99%)
حجمحقیقیتعداد
31,852,256(99%)
200(100%)
828,383(3%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
400,000(1%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 147,731,980 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 295,748,196 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
12
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3211,2181,4031,794-
حمایت21,7941,7431,4642,077-
حمایت12,0611,9581,5262,2516,910
P2,5342,4832,5342,534-
مقاومت12,8012,6983,1292,8176,999
مقاومت23,2743,2233,1912,991-
مقاومت33,5413,4383,2533,274-


آخرین اخبار وپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر