وپارس

بانك‌پارسيان‌

1402/03/19 18:15:55
پایانی:2,636
(4.23%)
آخرین:2,610
(3.2%)

تعداد معاملات:4,896
حجم:181M
ارزش معاملات:479B
حجم مبنا:45.52M
2,4032,655
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
2,606
2,617
20,0002
110,000
2,605
2,618
40,0004
28,581
2,604
2,619
5,0001
171,794,022(95%)
1,358(100%)
حجمحقیقیتعداد
136,054,124(75%)
1,417(99%)
9,984,592(5%)
6(0%)
حجمحقوقیتعداد
45,724,490(25%)
15(1%)
سرانه خرید حقیقی: 333,467,630 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.32سرانه فروش حقیقی: 253,097,156 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.76
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
8
خرید
11
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,2811,2011,4361,830-
حمایت21,8301,7901,5142,189-
حمایت12,2202,1401,5922,4107,815
P2,7692,7292,7692,769-
مقاومت13,1593,0793,6273,1287,920
مقاومت23,7083,6683,7053,349-
مقاومت34,0984,0183,7833,708-


آخرین اخبار وپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر