وپارس

بانک‌پارسیان‌

1401/05/29 10:30:47
پایانی:1,881
(-0.73%)
آخرین:1,826
(-3.64%)

تعداد معاملات:745
حجم:19.5M
ارزش معاملات:36.13B
حجم مبنا:62.53M
1,8011,989
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2125,757
1,825
1,830
202,1181
234,840
1,824
1,831
76,8061
390,000
1,823
1,832
5,1211
14,106,558(71%)
250(99%)
حجمحقیقیتعداد
19,743,303(100%)
287(100%)
5,636,745(29%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 106,137,742 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.82سرانه فروش حقیقی: 129,397,745 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.22
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
10
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3911,4291,5091,514-
حمایت21,5141,5331,5361,637-
حمایت11,7131,7511,5631,7135,737
P1,8361,8551,8361,836-
مقاومت12,0352,0732,2601,9595,832
مقاومت22,1582,1772,2872,035-
مقاومت32,3572,3952,3142,158-


آخرین اخبار وپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر