ثالوند

سرمايه گذاري مسكن الوند

1401/02/29 23:02:40
پایانی:7,540
(-2.45%)
آخرین:7,410
(-4.13%)

تعداد معاملات:390
حجم:1.25M
ارزش معاملات:9.35B
حجم مبنا:1.98M
7,2708,190
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,200
7,370
7,420
26,0501
218,805
7,360
7,480
6801
1855
7,350
7,490
2,9001
3,604,467(82%)
189(98%)
حجمحقیقیتعداد
4,268,547(97%)
202(100%)
776,080(18%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
112,000(3%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 143,797,254 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.90سرانه فروش حقیقی: 159,330,912 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
10
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,7903,9754,5474,750-
حمایت24,7504,8424,7385,624-
حمایت16,0806,2654,9296,16522,090
P7,0407,1327,0407,040-
مقاومت18,3708,5559,8907,91422,450
مقاومت29,3309,42210,0818,455-
مقاومت310,66010,84510,2729,330-


آخرین اخبار ثالوند

نمایش اخبار قدیمی‌تر