كسرام

پارس‌ سرام‌

1401/04/09 15:17:52
پایانی:6,440
(0.15%)
آخرین:6,490
(0.93%)

تعداد معاملات:156
حجم:741,805
ارزش معاملات:4.79B
حجم مبنا:2.32M
6,1106,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,335
6,480
6,500
2,0001
25,311
6,450
6,520
46,4573
154,169
6,430
6,530
30,0001
736,518(99%)
61(98%)
حجمحقیقیتعداد
741,805(100%)
90(100%)
5,287(1%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 77,756,982 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.46سرانه فروش حقیقی: 53,080,268 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.68
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
10
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
8
خرید
4
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,0834,1154,4624,746-
حمایت24,7464,7624,5785,277-
حمایت15,4735,5054,6945,60518,600
P6,1366,1526,1366,136-
مقاومت16,8636,8957,7056,66718,900
مقاومت27,5267,5427,8216,995-
مقاومت38,2538,2857,9377,526-


آخرین اخبار کسرام

نمایش اخبار قدیمی‌تر