کسرام

پارس‌ سرام‌

1401/05/29 09:57:41
پایانی:6,350
(-0.31%)
آخرین:6,250
(-1.88%)

تعداد معاملات:47
حجم:264,599
ارزش معاملات:1.64B
حجم مبنا:2.35M
6,0606,680
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1706
6,250
6,280
9,0001
11,000
6,240
6,300
35,9633
11,000
6,230
6,320
4,0001
264,599(100%)
23(100%)
حجمحقیقیتعداد
264,599(100%)
18(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 73,052,332 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.78سرانه فروش حقیقی: 93,344,647 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.28
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
17
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
13
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,9404,9255,1525,410-
حمایت25,4105,4025,2285,757-
حمایت15,8505,8355,3045,97218,810
P6,3206,3126,3206,320-
مقاومت16,7606,7457,2756,66719,050
مقاومت27,2307,2227,3516,882-
مقاومت37,6707,6557,4277,230-


آخرین اخبار کسرام

نمایش اخبار قدیمی‌تر