وبصادر

بانک صادرات ایران

1401/02/31 06:56:21
پایانی:2,188
(0%)
آخرین:2,180
(-0.36%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:54.84M
2,0792,297
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4247,168
2,179
2,179
100,0001
12,350
2,177
2,180
70,8771
2458,950
2,175
2,184
5,0001
120,394,079(86%)
1,656(99%)
حجمحقیقیتعداد
127,066,940(91%)
1,760(100%)
19,274,788(14%)
9(1%)
حجمحقوقیتعداد
12,601,927(9%)
6(0%)
سرانه خرید حقیقی: 159,071,403 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.01سرانه فروش حقیقی: 157,967,309 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.99
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
11
خرید
14
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
10
خرید
7
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7221,7191,7961,878-
حمایت21,8781,8771,8211,995-
حمایت12,0292,0261,8472,0686,567
P2,1852,1842,1852,185-
مقاومت12,3362,3332,5122,3026,632
مقاومت22,4922,4912,5382,375-
مقاومت32,6432,6402,5632,492-


آخرین اخبار وبصادر

نمایش اخبار قدیمی‌تر