وبصادر

بانک صادرات ایران

1401/05/29 09:29:25
پایانی:1,744
(-0.79%)
آخرین:1,760
(0.11%)

تعداد معاملات:792
حجم:25.28M
ارزش معاملات:43.56B
حجم مبنا:68.25M
1,6711,845
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
243,986
1,759
1,760
21,3932
2469,958
1,751
1,762
35,0001
3178,391
1,750
1,763
5,3011
26,842,065(100%)
261(100%)
حجمحقیقیتعداد
26,636,065(99%)
299(99%)
100,000(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
306,000(1%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 179,358,472 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.15سرانه فروش حقیقی: 155,362,198 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.87
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
8
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0181,0671,1871,209-
حمایت21,2091,2341,2271,393-
حمایت11,4981,5471,2671,5065,294
P1,6891,7141,6891,689-
مقاومت11,9782,0272,3061,8735,373
مقاومت22,1692,1942,3461,986-
مقاومت32,4582,5072,3872,169-


آخرین اخبار وبصادر

نمایش اخبار قدیمی‌تر