ولانا

شرکت لیزینگ آریا دانا

1402/09/06 09:14:24
پایانی:26,050
(0.19%)
آخرین:26,650
(2.5%)

تعداد معاملات:10
حجم:44,543
ارزش معاملات:1.18B
حجم مبنا:725,953
25,25026,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1300
26,650
26,700
3,7313
13,000
26,050
26,750
24,1608
36,450
26,000
27,550
23,7033
44,543(100%)
6(100%)
حجمحقیقیتعداد
44,543(100%)
5(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 193,390,858 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.83سرانه فروش حقیقی: 232,069,030 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.20
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
10
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت316,70018,95024,52525,600-
حمایت225,60026,72526,38434,118-
حمایت139,00041,25028,24239,381157,200
P47,90049,02547,90047,900-
مقاومت161,30063,55076,55756,418160,400
مقاومت270,20071,32578,41561,681-
مقاومت383,60085,85080,27570,200-


آخرین اخبار ولانا

نمایش اخبار قدیمی‌تر