بكهنوج

توليد برق ماهتاب كهنوج

1401/05/21 15:39:16
پایانی:1,062
(0.37%)
آخرین:1,072
(1.32%)

تعداد معاملات:214
حجم:8.69M
ارزش معاملات:9.25B
حجم مبنا:14.12M
1,0061,110
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
132,329
1,065
1,073
200,0001
19,220
1,063
1,074
200,0001
5365,548
1,062
1,075
337,2435
3,029,268(57%)
47(96%)
حجمحقیقیتعداد
5,303,292(100%)
73(99%)
2,286,702(43%)
2(4%)
حجمحقوقیتعداد
12,678(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 68,448,566 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.89سرانه فروش حقیقی: 77,152,001 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.13
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
13
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
7
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3713698760852-
حمایت2852844781947-
حمایت19629478021,0053,186
P1,1011,0931,1011,101-
مقاومت11,2111,1961,3411,1963,220
مقاومت21,3501,3421,3621,254-
مقاومت31,4601,4451,3831,350-


آخرین اخبار بکهنوج

نمایش اخبار قدیمی‌تر