بكهنوج

توليد برق ماهتاب كهنوج

1401/04/09 15:33:43
پایانی:1,174
(-0.84%)
آخرین:1,171
(-1.09%)

تعداد معاملات:374
حجم:11.59M
ارزش معاملات:13.61B
حجم مبنا:12.77M
1,1251,243
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1535
1,171
1,175
600,0003
81,110,253
1,170
1,179
270,2502
2217,000
1,169
1,180
482,0504
8,102,253(76%)
136(99%)
حجمحقیقیتعداد
10,612,228(100%)
115(99%)
2,510,000(24%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
25(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 69,941,507 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.65سرانه فروش حقیقی: 108,337,005 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.55
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
4
خرید
13
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38678599251,007-
حمایت21,0071,0039471,107-
حمایت11,1301,1229691,1693,781
P1,2701,2661,2701,270-
مقاومت11,3931,3851,5381,3703,826
مقاومت21,5331,5291,5601,432-
مقاومت31,6561,6481,5821,533-


آخرین اخبار بکهنوج

نمایش اخبار قدیمی‌تر