بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

1402/09/05 12:23:01
پایانی:1,373
(0%)
آخرین:1,362
(-0.8%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
1,3051,441
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,274
1,347
1,384
9,6502
1200,000
1,346
1,385
59,4393
215,000
1,341
1,386
50,0001
13,800(42%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
32,764(100%)
1(100%)
18,964(58%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 9,473,700 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.21سرانه فروش حقیقی: 44,984,972 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.75

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار بکهنوج

نمایش اخبار قدیمی‌تر