سکارون

سیمان کارون

1402/09/06 09:12:51
پایانی:69,450
(0%)
آخرین:68,900
(-0.79%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:287,977
67,40071,500
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
67,650
69,900
801
000
70,600
2,0001
000
71,950
5001
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت343,15043,47548,43752,750-
حمایت252,75052,91250,09260,332-
حمایت163,00063,32551,74665,017219,750
P72,60072,76272,60072,600-
مقاومت182,85083,17594,75380,182219,750
مقاومت292,45092,61296,40784,867-
مقاومت3102,700103,02598,06292,450-


آخرین اخبار سکارون

نمایش اخبار قدیمی‌تر