سكارون

سيمان كارون

1401/05/28 10:25:08
پایانی:65,100
(1.95%)
آخرین:65,750
(2.97%)

تعداد معاملات:114
حجم:109,670
ارزش معاملات:7.2B
حجم مبنا:153,610
61,95065,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1723,079
65,750
000
2543
64,900
000
240,000
64,350
000
109,670(100%)
23(100%)
حجمحقیقیتعداد
103,203(94%)
68(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
6,467(6%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 310,413,782 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.14سرانه فروش حقیقی: 98,801,695 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
8
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت329,16632,82538,31236,483-
حمایت236,48338,31240,14344,868-
حمایت151,11654,77541,97150,048193,650
P58,43360,26258,43358,433-
مقاومت173,06676,72589,52866,818197,250
مقاومت280,38382,21291,35671,998-
مقاومت395,01698,67593,18780,383-


آخرین اخبار سکارون

نمایش اخبار قدیمی‌تر