شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

1402/09/06 09:13:17
پایانی:72,200
(0%)
آخرین:70,700
(-2.07%)

تعداد معاملات:11
حجم:5,996
ارزش معاملات:421M
حجم مبنا:1.38M
70,05074,350
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,000
70,100
71,550
2801
512,077
70,050
72,100
1,6002
1100
70,000
72,150
9,4001
6,718(100%)
9(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,718(100%)
3(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 53,893,288 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.33سرانه فروش حقیقی: 161,679,866 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت367,25064,32568,71278,950-
حمایت278,95077,48770,17685,654-
حمایت184,80081,87571,63889,795271,950
P96,50095,03796,50096,500-
مقاومت1102,35099,425109,661103,204274,350
مقاومت2114,050112,587111,123107,345-
مقاومت3119,900116,975112,587114,050-


آخرین اخبار شکبیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر