شكبير

پتروشيمي اميركبير

1401/05/27 18:32:49
پایانی:72,600
(-0.13%)
آخرین:73,000
(0.41%)

تعداد معاملات:52
حجم:92,691
ارزش معاملات:6.63B
حجم مبنا:1.37M
70,55074,850
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,225
72,300
73,250
2,0001
1300
71,650
73,300
151
1275
71,500
73,350
1542
6,689(7%)
16(84%)
حجمحقیقیتعداد
92,691(100%)
21(100%)
86,002(93%)
3(16%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 30,351,337 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.09سرانه فروش حقیقی: 320,446,028 تومانقدرت فروش حقیقی: 10.56
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
14
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت348,46646,37550,81259,433-
حمایت259,43358,38752,29266,213-
حمایت166,21664,12553,77170,402217,200
P77,18376,13777,18377,183-
مقاومت183,96681,87592,22883,963219,800
مقاومت294,93393,88793,70788,152-
مقاومت3101,71699,62595,18794,933-


آخرین اخبار شکبیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر