شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

1401/05/22 08:04:10
پایانی:72,700
(0%)
آخرین:73,200
(0.68%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.37M
70,55074,850
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1102
70,550
74,850
2002
1100
70,350
000
000000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت348,60046,57551,01259,500-
حمایت259,50058,48752,49266,280-
حمایت166,35064,32553,97170,469217,000
P77,25076,23777,25077,250-
مقاومت184,10082,07592,42884,030219,900
مقاومت295,00093,98793,90788,219-
مقاومت3101,85099,82595,38795,000-


آخرین اخبار شکبیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر