شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

1402/03/01 12:24:16
پایانی:101,750
(0%)
آخرین:99,450
(-2.26%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:978,474
98,700104,800
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1250
97,200
101,500
10,0001
000
104,700
2,9101
000
105,000
9901
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت370,26668,72573,76281,883-
حمایت281,88381,11275,44389,580-
حمایت190,41688,87577,12194,336298,350
P102,033101,262102,033102,033-
مقاومت1110,566109,025120,778109,730300,150
مقاومت2122,183121,412122,456114,486-
مقاومت3130,716129,175124,137122,183-


آخرین اخبار شکبیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر