سمايه

بانك سرمايه

1401/04/16 20:24:50
پایانی:2,987
(-1.77%)
آخرین:2,980
(-2%)

تعداد معاملات:307
حجم:2.69M
ارزش معاملات:8.01B
حجم مبنا:3.34M
2,9503,132
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,725
2,951
2,988
6,5502
3214,051
2,950
2,990
7,0002
11,896
2,938
2,997
5,0001
2,695,873(100%)
117(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,695,873(100%)
94(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 68,825,407 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 85,665,666 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.24
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,8761,7451,9782,472-
حمایت22,4722,4062,0552,827-
حمایت12,8072,6762,1333,0479,374
P3,4033,3373,4033,403-
مقاومت13,7383,6074,1503,7589,468
مقاومت24,3344,2684,2283,978-
مقاومت34,6694,5384,3054,334-


آخرین اخبار سمایه

نمایش اخبار قدیمی‌تر