فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

1402/07/04 16:12:47
پایانی:5,360
(-1.47%)
آخرین:5,280
(-2.94%)

تعداد معاملات:943
حجم:6.59M
ارزش معاملات:35.35B
حجم مبنا:1
5,0605,820
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
127,334
5,280
5,290
421
12,000
5,270
5,320
3,6131
214,800
5,260
5,350
12,0002
6,338,489(96%)
245(99%)
حجمحقیقیتعداد
6,592,626(100%)
330(100%)
254,179(4%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
42(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 138,670,616 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.30سرانه فروش حقیقی: 107,080,228 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.77

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار فگستر

نمایش اخبار قدیمی‌تر