فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

1402/09/06 09:14:48
پایانی:4,651
(1.04%)
آخرین:4,660
(1.23%)

تعداد معاملات:26
حجم:96,181
ارزش معاملات:446M
حجم مبنا:1
4,2814,925
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1960
4,660
4,670
4,9923
213,235
4,621
4,680
2,1642
124,960
4,620
4,687
1,1191
135,122(100%)
9(100%)
حجمحقیقیتعداد
135,122(100%)
18(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 69,828,046 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.00سرانه فروش حقیقی: 34,914,023 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,1862,9353,4474,463-
حمایت24,4634,3373,6185,246-
حمایت15,2364,9853,7895,73017,990
P6,5136,3876,5136,513-
مقاومت17,2867,0358,2307,29618,110
مقاومت28,5638,4378,4017,780-
مقاومت39,3369,0858,5728,563-


آخرین اخبار فگستر

نمایش اخبار قدیمی‌تر