فگستر

گسترش صنايع روي ايرانيان

1401/04/09 15:07:13
پایانی:8,110
(-2.28%)
آخرین:7,950
(-4.21%)

تعداد معاملات:993
حجم:3.03M
ارزش معاملات:24.6B
حجم مبنا:1
7,8908,710
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
129,040
7,950
8,110
26,6674
1657
7,940
8,120
5,0282
1100,000
7,930
8,140
5,0654
2,784,351(92%)
186(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,634,351(87%)
694(100%)
250,000(8%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
400,000(13%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 121,403,691 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.94سرانه فروش حقیقی: 30,784,706 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.25
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
8
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,9566,1156,4926,553-
حمایت26,5536,6326,6187,130-
حمایت17,4667,6256,7447,48625,140
P8,0638,1428,0638,063-
مقاومت18,9769,13510,0158,64025,140
مقاومت29,5739,65210,1418,996-
مقاومت310,48610,64510,2679,573-


آخرین اخبار فگستر

نمایش اخبار قدیمی‌تر