فگستر

گسترش صنايع روي ايرانيان

1401/05/21 17:03:19
پایانی:9,260
(4.27%)
آخرین:9,320
(4.95%)

تعداد معاملات:2,396
حجم:14.48M
ارزش معاملات:134B
حجم مبنا:1
8,4409,320
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
23,950
9,310
000
33,192
9,300
000
316,596
9,290
000
14,487,624(100%)
713(100%)
حجمحقیقیتعداد
12,116,914(84%)
914(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,370,710(16%)
6(1%)
سرانه خرید حقیقی: 188,156,238 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.53سرانه فروش حقیقی: 122,759,982 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.65
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
5
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,8705,3155,9825,760-
حمایت25,7605,9826,2056,779-
حمایت17,5407,9856,4277,41027,640
P8,4308,6528,4308,430-
مقاومت110,21010,65512,2129,44927,960
مقاومت211,10011,32212,43410,080-
مقاومت312,88013,32512,65711,100-


آخرین اخبار فگستر

نمایش اخبار قدیمی‌تر