وآرین

شرکت توسعه اقتصادی آرین

1401/05/22 18:04:00
پایانی:1,137
(-0.78%)
آخرین:1,120
(-2.26%)

تعداد معاملات:476
حجم:11.18M
ارزش معاملات:12.71B
حجم مبنا:8.72M
1,1121,180
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
219,337
1,120
1,125
48,5001
2153,013
1,118
1,129
5,0001
29,500
1,117
1,130
70,9271
10,839,949(97%)
153(99%)
حجمحقیقیتعداد
11,176,240(100%)
115(99%)
341,291(3%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
5,000(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 80,555,699 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.73سرانه فروش حقیقی: 110,498,998 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.37
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3621566661866-
حمایت28668386931,011-
حمایت11,0029477251,1013,386
P1,2471,2191,2471,247-
مقاومت11,3831,3281,5501,3923,440
مقاومت21,6281,6001,5821,482-
مقاومت31,7641,7091,6141,628-


آخرین اخبار وآرین

نمایش اخبار قدیمی‌تر