وآرین

شرکت توسعه اقتصادی آرین

1402/09/06 09:30:22
پایانی:1,932
(0.05%)
آخرین:1,941
(0.51%)

تعداد معاملات:10
حجم:150,000
ارزش معاملات:297M
حجم مبنا:10.32M
1,8741,988
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2134,000
1,941
1,967
96,3032
1158,262
1,940
1,968
1,6801
2200,000
1,939
1,969
110,0002
393,141(100%)
5(100%)
حجمحقیقیتعداد
393,141(100%)
6(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 151,909,682 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.20سرانه فروش حقیقی: 126,591,402 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
9
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7071,7551,8331,816-
حمایت21,8161,8401,8591,935-
حمایت12,0212,0691,8852,0106,678
P2,1302,1542,1302,130-
مقاومت12,3352,3832,5662,2496,678
مقاومت22,4442,4682,5922,324-
مقاومت32,6492,6972,6182,444-


آخرین اخبار وآرین

نمایش اخبار قدیمی‌تر