وآرين

شركت توسعه اقتصادي آرين

1401/05/21 12:56:24
پایانی:1,146
(-1.03%)
آخرین:1,138
(-1.72%)

تعداد معاملات:209
حجم:3.82M
ارزش معاملات:4.32B
حجم مبنا:8.72M
1,1241,192
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,639
1,089
1,138
39,3501
000
1,144
100,0001
000
1,145
110,0002
3,664,174(100%)
58(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,641,452(99%)
92(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
22,722(1%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 72,399,024 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.60سرانه فروش حقیقی: 45,359,826 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.63
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3621566661866-
حمایت28668386931,011-
حمایت11,0029477251,1013,386
P1,2471,2191,2471,247-
مقاومت11,3831,3281,5501,3923,440
مقاومت21,6281,6001,5821,482-
مقاومت31,7641,7091,6141,628-


آخرین اخبار وآرین

نمایش اخبار قدیمی‌تر