شلعاب

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
9
خرید
11
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
7
خرید
7
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,7834,1257,3777,946-
حمایت27,9468,6178,46212,916-
حمایت115,79317,1359,54615,98670,920
P20,95621,62720,95620,956-
مقاومت128,80330,14537,73325,92673,400
مقاومت233,96634,63738,81728,996-
مقاومت341,81343,15539,90233,966-

آخرین اخبار شلعاب

نمایش اخبار قدیمی‌تر