شلعاب

لعابيران‌

1402/03/18 11:01:54
پایانی:25,450
(4.56%)
آخرین:25,550
(4.97%)

تعداد معاملات:1,671
حجم:7.86M
ارزش معاملات:200B
حجم مبنا:589,391
23,13025,550
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1901,385,956
25,550
000
13,464
25,540
000
12,703
25,530
000
7,152,506(91%)
686(99%)
حجمحقیقیتعداد
7,533,402(96%)
583(99%)
710,930(9%)
5(1%)
حجمحقوقیتعداد
330,034(4%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 265,351,716 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.81سرانه فروش حقیقی: 328,859,486 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.24
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
6
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35003,0056,7625,510-
حمایت25,5106,7628,01611,251-
حمایت115,53018,0359,26814,79875,720
P20,54021,79220,54020,540-
مقاومت130,56033,06541,83126,28176,650
مقاومت235,57036,82243,08329,828-
مقاومت345,59048,09544,33735,570-


آخرین اخبار شلعاب

نمایش اخبار قدیمی‌تر