شلعاب

لعابیران‌

1402/09/06 09:35:29
پایانی:15,800
(-0.06%)
آخرین:15,800
(-0.06%)

تعداد معاملات:106
حجم:76,631
ارزش معاملات:1.2B
حجم مبنا:933,416
15,02016,600
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
283,054
15,770
15,800
29,2623
252,688
15,760
15,860
1,0001
2830
15,750
15,870
3,8342
389,327(100%)
49(100%)
حجمحقیقیتعداد
389,327(100%)
33(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 125,538,093 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 186,405,048 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.48
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
9
خرید
11
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
7
خرید
7
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,7834,1257,3777,946-
حمایت27,9468,6178,46212,916-
حمایت115,79317,1359,54615,98670,920
P20,95621,62720,95620,956-
مقاومت128,80330,14537,73325,92673,400
مقاومت233,96634,63738,81728,996-
مقاومت341,81343,15539,90233,966-


آخرین اخبار شلعاب

نمایش اخبار قدیمی‌تر